‘ภูเก็ต’ ออกประกาศเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่

ภูเก็ตออกประกาศเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ หลังวัดได้ 57 ไมโครกรัม คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง /ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต แจ้งเตือนชาวเรือชาวประมง ระมัดระวังการเดินเรือ จากภาวะหมอกควันปกคลุมทำให้ลักษณะทัศวิสัยจำกัด

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยวันนี้ (23 กันยายน 2562 ) เวลา 09.00 น.พบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เกินค่ามาตรฐาน 50-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชน ให้ดำเนินการดังนี้

กลุ่มประชาชนทั่วไป ควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเปลี่ยนออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละอองเฝ้าระวังและสังเกตอาการหากมีอาการผิดปกติเช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์
ในกลุ่มเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ควรลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้านและออกกำลังกายกลางแจ้งหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเปลี่ยนมาออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วันและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับการสัญจรเดินทางโดยพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจน้อยลงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร สถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (nttp://www.reo16.mnre.th) และเว็บไชต์ของกรมควบคุมมลพิษ (http://air4thai.pcd.go th/webv2)ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา อย่างไรขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้ตื่นตระหนก โดยติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

ด้านนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ 38/2562 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ สืบเนื่องจากวันที่ 23 กันยายน 2562 ปรากฎกลุ่มหมอกควันจำนวนมากปกคลุมพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกลุ่มควันไฟที่พัดมาจากประเทศอินโดนีเชียลักษณะเช่นนี้ทำให้ทัศนวิสัยในการเดินเรือลดลงเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงขอให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ ใช้ความเร็วปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏการเดินเรือในลักษณะทัศวิสัยจำกัดอย่างเคร่งครัด ใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียง หรือวิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารแจ้งเตือนต่างๆ และสวมใส่เรือชูชีพทุกครั้งขณะเดินทางจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562
บทความถัดไป“เต้”โอด ยื่นทรัพย์สินทุกอย่าง ยังว่าฟอกเงิน ถาม พวกใช้ม.44ไม่ต้องยื่น ถึงเรียกดีใช่ไหม