เครือข่ายต้านสารเคมี ยโสธรยื่นหนังสือแบน 3 สารพิษ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม นายอุบล อยู่หว้า ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนต่อต้านสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง จ.ยโสธร จำนวน 23 กลุ่มเครือข่าย ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ามายื่นหนังสือเรื่องสนับสนุนการแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับหนังสือและรับปากว่าจะส่งหนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

นายอุบลกล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ มีเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี มีการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างเข้มแข็งกว่า 10 กลุ่ม มีตลาดสีเขียวที่จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์มากกว่า 10 แห่ง มีพื้นที่ปลอดยาฆ่าหญ้าจำนวน 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน โดยได้บูรณาการ การทำงานร่วมกันกับทุกเครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญได้แก่การขับเคลื่อนระดับนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดด้วยมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน มติสมัชชาสุขภาพจังหวัด การสร้างระบบอาหารปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับประเด็นส่งเสริมกรอ่าน ประเด็นการลดการบริโภคแอลกอฮอล์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

“นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายการขับเคลื่อนสู่ระดับพื้นที่ด้วยเครื่องมือธรรมนูญตำบล จำนวน 6 ตำบล ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรทุกนิด จึงเป็นอุปสรรคต่อระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ตามแนวทางและวิสัยทัศน์ของจ.ยโสธร ตลอดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย เครือข่ายจึงมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพีช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโพเซต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดังนี้ ให้ยกเลิกการใช้และการจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม 2562 ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติโดยเปิดเผย ให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ลงทะเบียนต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ต่อ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ใช้ ให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการหนุนเสริมให้เกษตรกรที่ใช้สารเคมีสามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พาณิชย์เผยสงครามการค้า-ศก.โลกชะลอ ฉุดส่งออก 9 ด.ติดลบ 2.11% ลุ้นทั้งปี 0% ส่วนปีหน้าคาดโต 1-2% (ชมคลิป)
บทความถัดไปผบช.น.เต้นตั้ง ผบก.น.6 ตรวจ ‘บ่อนสีลม’ หลัง ส.ส.แฉถกงบกลางสภาแต่ไม่พบ