‘เฉลิมชัย’ มอบพันธุ์สัตว์น้ำ 3 ล้านตัว กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว แก้ปัญหาภัยแล้งที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มาที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการต้อนรับของ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวม 4 ล้านตัว (พันธุ์ปลาจำนวน 3 ล้านตัว / พันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 1 ล้านตัว) และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่างๆรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์กับระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ให้สามารถสร้างผลผลิตสัตว์น้ำได้ประมาณ 65 ตัน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญของประชาชนใน จ.ขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านมิติด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและโดยเฉพาะด้านประมง เมื่อปริมาณสัตว์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยหลายปัจจัย สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการเกิดภัยแล้งต่อเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกตามธรรมชาติน้อยกว่าปกติ และไม่เป็นไปตามฤดูกาล ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยผสมพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์น้ำ มีพื้นที่น้อยลงอย่างมาก ส่งผลต่อเนื่องเป็นลำดับ เพิ่มประชากรลูกปลารุ่นใหม่ตามธรรมชาติ และการทดแทนประชากรรุ่นใหม่มีน้อยลง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การมาที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 ล้านตัว และกุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้กับชาวประมงที่ประสบภัยแล้ง ให้มีสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กับพวกเขาในช่วงประสบภัยแล้ง พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วงนี้ประชาชนทั่วไปประสบภัยแล้ง เช่นเดียวกับที่ จ.ขอนแก่น ก็ประสบภัยแล้งทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจะต้องมีโครงการแจกพันธุ์สัตว์น้ำแก้ภัยแล้งอีกรอบหนึ่ง

“การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนประสบภัยแล้ง จะต้องมีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำทั่วประเทศ พร้อมกับช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้โดยให้มีสัตว์น้ำไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้กับชาวประมงแก้ภัยแล้ง นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งก้ามกราม ให้ประชาชนจับเพื่อเลี้ยงชีพหารายได้ให้ตนเองอีกด้วย”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่นประสบทั้งจังหวัด ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เบื้องต้นน้ำอุปโภค/บริโภค ต้องไม่ขาดแคลน ส่วนเรื่องในการเพาะปลูกต้องดูในแต่ละพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือมีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำต้องจัดหาแหล่งน้ำบ่อบาดาล และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบภัยแล้งอีกด้วย ซึ่งจะช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง เพื่อบริหารน้ำให้มีคุณค่าสูญเสียน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อดูแลในส่วนของการใช้น้ำอุปโภค/บริโภค ครบ 100 % พร้อมออกสำรวจอ่างเก็บน้ำ หรือแก้มลิงทั่วประเทศที่สร้างมาตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ขอให้ทำเรื่องขึ้นมาเพื่อทำการขุดลอกเลนตมต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของน้ำที่อยู่ในแหล่งเก็บน้ำดังกล่าวให้มากที่สุด ส่วนการสร้างเขื่อนใหญ่ๆคงเกิดได้ยาก ซึ่งมีปัญหาหลายอย่างที่ประชาชนส่วนมากทราบดี

หลังจากนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ (นายปรีชา หงอกสิมมา) บ้านเลขที่ 96 หมู่ 7 บ้านท่าลี่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร และเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF) พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ ประมาณ 80 ราย จากนั้นก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ.

บทความก่อนหน้านี้สอว.ใช้ วทน.ยกระดับ “น้ำมันเหลือง” ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบโจทย์ทุกวัย
บทความถัดไปยกฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ต้องชดใช้เงิน 30 ล้าน อดีตพนักงานลูกจ้างการไฟฟ้าฟ้อง