ภัยแล้งอุทัยฯส่อวิกฤต แม่น้ำสะแกกรังแห้ง กระทบชาวแพสองฝั่งแม่น้ำ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ยังคงอยู่ในช่วงคงระดับ ภายหลังจากที่เกิดฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำทุกแห่งในพื้นที่ไม่มีน้ำเก็บกักไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัดอุทัยธานี อย่างอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และเขื่อนวังร่มเกล้า ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใหญ่ของจังหวัด ไม่มีปริมาณพอที่จะปล่อยลงมาช่วยภาคการเกษตรได้แล้วในขณะนี้ เนื่องจากต้องรักษาปริมาณน้ำไว้หล่อเลี้ยงอ่างและไว้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้น


ล่าสุด ปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ้านน้ำตก และตลาดริมน้ำสะแกกรัง ไปยังวัดอุโปสถาราม หรือ วัดโบสถ์ จนถึงบริเวณพญาไม้รีสอร์ท พบว่าน้ำนั้นลดแห้งลงจนเห็นเนินดินเป็นบริเวณกว้าง โดยระดับน้ำลดลงจากตลิ่งประมาณกว่า 2 เมตร จนเด็กๆสามารถลงไปเล่นน้ำได้ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินมากกว่าปกติ ด้านเรือชาวบ้าน และท่องเที่ยวยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ แต่ต้องเป็นในบริเวณช่วงกลางน้ำเท่านั้น ส่งผลให้ชุมชนชาวแพทั้ง 2 ฝั่งริมฝั่งแม่น้ำ ต้องคอยเฝ้าระวังชักลากเรือนแพอาศัย และกระชังปลา ที่มีมากกว่า 200 กระชัง โดยต้องพยายามชักลากลงน้ำลึกให้มากที่สุด ไม่ให้มีการเกยตื้น เพราะเสี่ยงทำให้ลูกบวบไม้ไผ่ทุ่นลอยน้ำของเรือนแพอาศัยจะได้รับความเสียหาย

ด้านชลประทานอุทัยธานี แจ้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนทั้งภาคการเกษตรและประชาชนชาวแพได้รับทราบและเตรียมรับมือได้ทันท่วงที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon