อุทยานแก่งกระจาน เร่งสำรวจที่ดินป่าอนุรักษ์โป่งลึก-บางกลอย ก่อนเสนอขึ้นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำคณะทำงานพิจารณาการสำรวจการถือครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และ พระราชบัญญัติ (พรบ.)อุทยานแห่งชาติ 2562 โดยเลือกพื้นที่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐมีปัญหาความขัดแย้งกับชาวกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่นานหลายปี

นายมานะ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลก หลังจากนี้ประชาชนในพื้นที่โป่งลึก – บางกลอยจะได้รับการสำรวจตามหลักเกณฑ์การครอบครองที่ดินตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จากการสำรวจเบื้องต้นประชาชนที่ขาดความชัดเจนในการถือครองที่ดิน จะได้รับการพิจารณารับรอง โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด มีการจัดทำทะเบียนที่ดินควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกทางเพิ่มเติมและดำเนินการแก้ไขโดย มีคณะกรรมการพิจารณาจากฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงาน เบื้องต้นได้ตรวจข้อมูลการทำกินของประชาขนในพื้นที่เพื่อดูร่องรอยการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พื้นที่อาศัย พืชอาสินที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ จะต้องผ่านการทำประชาคมของชุมชนเพื่อรับรองตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมแสดงความเห็นในเวทีประชาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon