รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จ.พิษณุโลก วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(คลิป)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมการข้าวผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ตัน เพื่อให้ชาวนาเข้าถึงเม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งภัยธรรมชาติและความผันผวนของตลาดโลก จึงนับเป็นงานที่ท้าทายความสำเร็จของงานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของการบริหาร การผลิต การจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์โดยต้องมีการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

นอกจากนี้ในเรื่องการกำกับดูแลการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว กรมส่งเสริมภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร รวมไปถึงศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการข้าวซึ่งต้องถือเป็นงานสำคัญในระดับพื้นที่ปฏิบัติการที่จะต้องดูแล โดยทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งของกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ตลอดค้างภารกิจตามนโยบายของกรมการข้าวให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรของประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon