‘กต.เยอรมัน’ เยือน ‘ศอ.บต.’ ปลื้มทำงานยึดปชช.เป็นที่ตั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า นาย Heinz Kampmann ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และคณะ ศึกษาพื้นที่และการรับฟังมุมมองการขับเคลื่อนงานพัฒนา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

นายบุญธรรม เปิดเผยว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาดำเนินธุรกิจส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาท ทั้งยังได้ยืนยันว่าการพัฒนาในพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเท่าเทียมสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการทำงานแบบบูรณาการเข้าถึงประชาชน และให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและงานวิจัยที่สำเร็จมาพัฒนาต่อยอดพื้นที่

นาย Heinz Kampmann เปิดเผยว่าในฐานะตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีว่า ได้รับฟังโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่มากมาย และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่าการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการ โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเชิงบวกและ ให้ความสำคัญต่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกรูปแบบ ทำให้เข้าใจสภาพและสถานการณ์ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น จะนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในระดับต่างต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon