ร้อง อบจ.โคราช ตรวจสอบโครงการซ่อมถนน ปล่อยชาวบ้านกินฝุ่นนาน 2 เดือน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายประเสริฐ ชินจอหอ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ 2 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านต.ตลาด กว่า 15 คน รวมตัวกันที่ริมถนนสายบ้านบุ-ลองตอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อร้องเรียนผ่านสื่อไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับความเดือดร้อนจากโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01201) สายบ้านบุ-ลองตอง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จัดสรรงบประมาณ 6,488,000 บาท มาดำเนินการซ่อมสร้างถนนให้ เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร และอยู่ในพื้นที่ดูแลของเทศบาลตำบลจอหอ , เทศบาลตำบลตลาด และเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เนื่องจากเป็นถนนสายหลักวิ่งเข้าหมู่บ้านชุมชนซึ่งปัจจุบันมีรถสัญจรผ่านจำนวนมาก เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมไป อ.จักราช, ไปสู่ถนนวงแหวนรอบเมือง และเชื่อมไปยังตำบลอื่นๆ ได้ด้วย

นายประเสริฐ ชินจอหอ หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า การซ่อมสร้างถนนฯ ดำเนินการไปได้เพียงครึ่งเดียว ซึ่งช่วงที่เหลืออีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริษัทจ้างเหมาฯไม่ดำเนินการให้ต่อเนื่อง ลอกผิวถนนลาดยางเดิมออก ปรับเกรดผิวดิน หรือบดอัดดิน เพียงเล็กน้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ ทำให้ช่วงที่มีรถสัญจรผ่าน ฝุ่นจะฟุ้งกระจายเข้าบ้านเรือนและร้านค้า ชาวบ้านเดือดร้อนต้องทนกินฝุ่นมานานร่วม 2 เดือน

นอกจากนี้ ชาวบ้านต่างพากันสงสัยอีกว่า ถนนใหม่ที่ซ่อมสร้างกว่า 3 กิโลเมตรนี้ จะคงทนแข็งแรงๆได้เท่าถนนเดิมหรือไม่ เพราะชาวบ้านพากันสังเกตเห็นว่า ผิวถนนที่ซ่อมสร้างใหม่ ความหนาจะเท่ากับผิวถนนเดิม จึงหวั่นว่าจะชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อได้ง่าย จึงอยากมั่นใจว่าหลังโครงการแล้วเสร็จถนนที่ได้จะมีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ และอยากขอความชัดเจนเรื่องระยะเวลาดำเนินงานขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ไม่ทิ้งค้างปล่อยให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านแบบนี้ ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้เจ็บป่วย รวมถึง ร้านค้าต้องปิดขาดรายได้ จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร ขอให้เร่งติดตามตรวจสอบ และกระตือรือร้นเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย

นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ผลักดันงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน มาดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01201) สายบ้านบุ-ลองตองมาพัฒนา เพื่อหวังจะพัฒนาพื้นที่ 3 ตำบล ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย แต่การซ่อมสร้างไม่มีความต่อเนื่องจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นและการสัญจรที่ไม่สะดวก แม้ว่าชาวบ้านทุกคนจะเข้าใจว่า เพื่อความเจริญของพื้นที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาแก้ไข แต่ถ้าต้องอยู่กับปัญหานานเป็นเดือนๆ แบบนี้ก็ทำให้หลายคนทนไม่ไหวจึงออกมาเรียกร้อง ซึ่งตนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านและพยายามเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ เพื่อลดแรงปะทะไม่ให้เรื่องราวบานปลาย อีกทั้ง โครงการฯ ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กำกับดูแลโดยตรง ตนจึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างได้ ซึ่งตามสัญญาว่าจ้างฯ ได้ระบุไว้ว่า ซ่อมสร้างเป็นถนน 2 เลน มีความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ความยาวรวม 3230 เมตร หรือ 3.23 กิโลเมตร และเป็นพื้นผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 25,840 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด และระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2563 จึงคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะช่วยเร่งรัดบริษัทจ้างเหมาดำเนินการให้เรียบร้อยและแล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบสัญญา รวมถึง ช่วยตรวจสอบการซ่อมสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีถนนคุณภาพไว้ใช้ได้นานๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ทีมสัตวแพทย์อุทยานฯเขาใหญ่” เร่งดูอาการช้างป่าบาดเจ็บแยกฝูง พร้อมเตรียมทีมรักษาตามวิธีธรรมชาติ
บทความถัดไปแผ่นดินไหวเขย่า “กรีซ” รุนแรง 6.0 แมกนิจูด