ศรีสุวรรณ นำชาวนครนายกร้อง ป.ป.ช. สอบ 2 หน่วยงานปมย้ายสถานที่เก็บกากนิวเคลียร์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯร่วมกับเครือข่ายคนรักษ์นครนายกมรดกธรรมชาติ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคปทุมธานี ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน เอาผิดผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ เลขาธิการสำนักงานพลังปรมาณูเพื่อสันติ สปพ. หลังจากมีการก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ ต.ทรายมูล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก โดยมีการนำกากกัมมันตรังสีจากการผลิต หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือจากเครื่องกําเนิดรังสี ที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเดิมมีการเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานที่ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กทม. และศูนย์ฉายรังสีคลอง 5 ปทุมธานี ต่อมามีการจัดจ้างเอกชนให้ขนย้ายกากกัมมันตรังสีไปเก็บรักษาที่โรงเก็บกากกัมมันตรังสี อ.องค์รักษ์ แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว

“การก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สทน.ในฐานะผู้ประกอบการ ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากเลขาธิการ สพป. โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จะต้องมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติกําหนด การที่เลขาธิการ สพป.ได้ให้ใบอนุญาตการก่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และหรือใบอนุญาตการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีแก่ สทน. จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยของกัมมันตรังสีโดยไม่ยอมฟังเสียงชาว จ.นครนายก อาจถือได้ว่าได้กระทำการขัดหลายมาตราของ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา ที่ให้การรับรองและคุ้มครองประชาชนไว้ โดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจเข้าข่ายความผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561“ นายศรีสุวรรณกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon