‘เทวัญ’ ลุยโคราช มอบเงินเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ถูกไฟเผาบ้านไม่เหลือ

อัคคีภัยโคราช-เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่วัดละลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย มูลค่าการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 705,000 บาท

นายเทวัญกล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ต้องพิจารณาว่าผู้ประสบภัยเข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือหรือไม่ และการให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงินนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น การให้ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต บ้านเรือนเสียหาย เงินทุนประกอบอาชีพ ซึ่งกระบวนการหากเรื่องมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว จะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 วัน และฝากถึงประชาชนว่าให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะหากเกิดความเสียหายแล้วจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือจากกองทุนอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้เต็มมูลค่าความเสียหาย แต่จะช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้น


นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอัคคีภัยที่บ้านละลมโพธิ์ หมู่ 8 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพุดซา เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้บ้านพักอาศัยของประชาชนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายสอิ้ง เข็มพุดซา บ้านเลขที่ 127 หมู่ 8 มูลค่าความเสียหาย 1,530,000 บาท 2.นายสมส่วน รวมใหม่ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 มูลค่าความเสียหาย 623,000 บาท และ 3.น.ส.ระเบียบ รวมใหม่ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8 มูลค่าความเสียหาย 2,145,000 บาท

“ภายหลังเกิดเหตุขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมาก ทำให้ผู้ประสบภัยยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ อีกทั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ ทางกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกกรัฐมนตรี จึงให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 235,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 705,000 บาท จึงเดินทางมาเป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย” นางปิยะฉัตรกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon