อดีต ส.ส.เพื่อไทย เสนอรัฐเปิดพรมแดน ‘ด่านสิงขร’ ค้าขายหลังเสียโอกาสนาน 8 ปี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะ กมธ. เดินทางไปจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันเพื่อจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรให้เป็นด่านถาวร เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยภาคตะวันตกและภาคใต้ของเมียนมา โดยเข้าหารือกับนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประเมินทิศทางการพัฒนา เบื้องต้นทราบว่ามีปัญหาจากการปักปันเขตแดนในพื้นที่สันปันน้ำแนวเทือกเขาตะนาวศรี เนื่องจากฝ่ายไทยและเมียนมายึดการพิจารณาจากรายละเอียดในแผนที่ที่แตกต่างกัน ทำให้การเปิดด่านพรมแดนถาวรล่าช้านานกว่า 8 ปี

นายศราวุธกล่าวว่า ที่ผ่านมาหลังได้รับหนังสือเชิญจากนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ขอให้ผลักดันเพื่อเปิดด่านสิงขรเป็นด่านถาวร ส่งเสริมให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ กมธ.ได้เชิญหน่วยงานส่วนกลางเข้าไปชี้แจงอุปสรรคและปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่โอกาสในการด้านการค้า การลงทุนมีสูงมาก หลังการประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลายประเด็น คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปสังเกตการณ์ที่จุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรพบว่ามีความพร้อมทุกด้าน

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กล่าวว่า คณะ กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (CIQ) ใช้งบกว่า 800 ล้านบาท ของกรมโยธาธิการน่าจะมีความล่าช้าผิดปกติ นอกจากนั้นได้ขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการการค้าการลงทุนที่ด่านสิงขร มากกว่าการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธหรือมีการตั้งบังเกอร์ หากจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเข้มงวดการกระทำผิดกฎหมาย ควรใช้การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบในระบบเรียลไทม์ทุกจุดที่เป็นเป้าหมาย ขณะที่ข้อเสนอขอภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสด้านการค้าการลงทุน ขอให้รัฐบาลเร่งรัดเปิดด่านการค้าถาวรคู่ขนานไปกับการสำรวจรายละเอียดเขตแดน หรือ Joint Detail Survey รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน เนื่องจากการผ่านแดนหลายปีที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดให้ท่องเที่ยวและพักอาศัยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองเท่านั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon