เชียงรายจัดทอดผ้าป่า ระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมามีความรุนแรงอย่างหนักมีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานปกคลุมพื้นที่นานกว่า 120 วัน มีป่าเสียหายกว่า 300,000 ไร่และมีจิตอาสาสูยเสียชีวิต 2 คน ทำให้ปี 2563 ที่จะถึงทำให้หลายภาคส่วนต่างตื่นตัวและจัดเตรียมแผนรองรับแต่เนิ่นๆล่าสุดทาง พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู่้ไฟป่า และหมอกควัน ของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระคูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) และพระภิกษุสงฆ์รับองค์ผ้าป่าดังกล่าว และมีนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัดอำเภอแม่สรวย และปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

โดยพิธีจัดให้มีการตั้งต้นผ้าป่าไปถึงหน้าพระอุโบสถ พระสงฆ์ให้ศีล และประธานกล่าวนำถวายผ้าป่าก่อนที่จะนำหัวหน้าส่วนราชการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำและรับพรตามลำดับ ในโอกาสเดียวกันนี้ พระคูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ได้มีคำประกาศการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีเนื้อหาอธิบายว่า จากผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นว่าพระสงฆ์ทั่วจังหวัดควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในทุกวันสำคัญทางศาสนา และทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ควรร่วมเป็นกลไกสำคัญในการจัดทอดผ้าป่าในลักษณะนี้ และบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่มและน้ำดื่ม เพื่อเป็นกองทุนเสบียงบุญแก่ชุดลาดตระเวนดับไฟป่า รวมทั้งบิณฑบาตของดการเผาในช่วงที่ทางราชการกำหนดด้วย

สำหรับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควันดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่จังหวัดได้แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน มาตั้งแต่ปี 2559-2561 ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ผลการดำเนินการพบว่าเป็นจังหวัดที่สามารถจัดการปัญหาได้ดีเยี่ยมในบรรดา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากนั้นได้มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ดังนั้นวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) โดย พระอาจารย์ วิบูล ธัมมเตโช เจ้าอาวาส จึงได้ร่วมกับอำเภอต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน กลุ่มองค์กร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน จัดทอดผ้าป่าขึ้นในครั้งนี้ ยอดรวมผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 1,031,025 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาท) และยังมีอุปกรณ์ดับไฟป่า รองเท้าบูธ ไม้กวาด และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อจะเป็นกองทุนให้แต่ละอำเภอ นำไปดำเนินการโดยเป็นโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนโดยพระสงฆ์ และมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

โอกาสนี้ พันเอก พศิน แสงคำ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความเข้มแข็ง และความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติ และเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุกหมู่เหล่า เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากร และบุคคล อย่างแท้จริง โดยเฉพาะแรงหนุนเสริมจากองค์กรพระพุทธศาสนา นำโดยพระสงฆ์ทั่วจังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน เป็นพลังที่สำคัญยิ่งซึ่งพื้นที่วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) แห่งนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จะเป็นตัวอย่างและโรงเรียนธรรมชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้อย่างชัดเจน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon