สพป.พิษณุโลกเขต1 แต่งชุดดำค้านนโยบายโยกศึกษานิเทศน์ ไปสังกัดศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 นัดหมายแต่งชุดดำ เพื่อแสดงพลังคัดค้านการย้ายอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแสดงพลังคัดค้านการย้ายอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อความถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอข้อมูลอัตราตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

โดยมีใจความว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 2 กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวาระเร่งด่วนที่จะเข้าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรื่องขออนุมัติโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน.ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค มาไว้ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้วนั้น จึงขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1.ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง 2.ข้อมูลอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนรายตำแหน่งทุกตำแหน่ง 3.ข้อมูลอัตราว่างที่มีเงินเดือนทุกตำแหน่ง ซึ่งจากบันทึกข้อความของปลัดกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ได้รั่วไหลออกมาทางไลน์จึงทำให้บุคลากรของ สพป.ทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการนัดหมายแต่งชุดดำเพื่อแสดงการคัดค้าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หม่อมเต่า’ สั่งจัดหางานจังหวัดเยี่ยมญาติคนงานไทยทำงานในอิรัก–อิหร่าน
บทความถัดไปรวบมือฉกทรัพย์ในรพ.อายุ 17 ปี ก่อเหตุ 5 ครั้งได้ทรัพย์สิน 40 รายการ เลือกลงมือกลางดึก