แม่ทัพภาค 3 ลงพื้นที่พิจิตรตรวจสถานการณ์ภัยแล้งลุ่มน้ำยม เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. ที่บริเวณกลางทรายแม่น้ำยม หน้าวัดท่าบัวทอง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับ นายสิริรัฐ เดชอุปการ, นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ. พิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 เขค 9 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานถึงสถานการณ์ความแห้งแล้ง และการเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

ซึ่งจากการรายงานพบว่าในปีนี้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ในจังหวัดพิจิตร 4 อำเภอคืออำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพธิ์ทะเล ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบ 40 ปีเนื่องจากลำน้ำยมแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี อีกทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ แห้งขอดอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรชาวนาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสานข้อมูลความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว อีกทั้งได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกในพื้นที่ และหน่วยระดับกองพล จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 15 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ระดมกำลังพลและเครื่องมือเครื่องจักรกระจายลงทุกพื้นที่ที่ประสบวิกฤตภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในพื้นที่เกิดวิกฤตรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม หน่วยทหารช่าง และหน่วยทหารพัฒนา กำลังเร่งกระจายลงพื้นที่ เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่จังหวัดที่สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรง ในวันที่ 22 มกราคมนี้ พร้อมกับได้จัดเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งรถบรรทุกน้ำและรถประปาสนาม กระจายแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับยุทโธปกรณ์ในภาพรวมทั้งหมดของ กองทัพภาคที่ 3 มี รถบรรทุกน้ำ จำนวน 111 คัน รถครัวสนาม จำนวน 20 คัน รถขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 2 คัน รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2คัน ชุดประปาสนาม จำนวน 5 ชุด ในปี 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 5 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณน้ำ 230,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 1,811 ครัวเรือน

พลโทฉลองชัย แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้นในปีนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงเนื่องจากน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักมีจำนวนจำกัด หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานทหารในพื้นที่ หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป จะติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อธิบดี คพ. เผย “ค่าฝุ่น” ในกทม.-ปริมณฑลวิกฤตเพราะลมสงบจนเกิดภาวะ “ฝาชีครอบ”
บทความถัดไปนักกีฬา ‘เมืองช้าง’ รับโอวาท รองผู้ว่าฯ สู้ศึกอาวุโส ภาค 3