สมุยถกเครียด เร่งแก้ขยะตกค้างเกาะ 1 แสนตัน เร่งขนย้ายนอกเกาะ

เร่งแก้ขยะเกาะสมุยตกค้าง 1 แสนตัน ขนย้ายนอกเกาะ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียของเทศบาลนครเกาะสมุย เนื่องจากมีปัญหาขยะตกค้างตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 300 ล้านบาทดำเนินการแก้ไข แต่มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการใช้งบประมาณได้ จึงจะใช้งบประมาณของเทศบาล 150 ล้านบาทดำเนินการจ้างเอกชนขนย้ายออกนอกเกาะ

ทั้งนี้ มติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาขยะเก่าตกค้าง ให้ดำเนินการทั้งรื้อร่อนอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงขยะ(RDF)และขนออกนอกเกาะ ส่วนขยะใหม่ที่เกิดขึ้นให้ขนย้ายออกนอกเกาะตามสัญญาจ้างไม่ให้มีขยะตกค้างสะสมเพิ่ม และระยะยาวให้ศึกษาความเหมาะสมรูปแบบวิธีการกำจัดในพื้นที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรณรงค์คัดแยกขยะ ตามหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และใช้ใหม่ )อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยให้เทศบาลจัดทำแผนงานโครงการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้เทศบาลวางระบบบำบัดน้ำเสียในรูปแบบClustersย่อยๆเพื่อดึงน้ำเสียจากชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่ระบบบำบัดให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดน้ำเสียแหล่งกำเนิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image