‘เสียบบัตรแทนพ่นพิษ’ เพชรบุรีเลื่อนจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34

เมื่อเวลา 15.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี เชิญ คณะกรรมการการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร และตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมพิจารณากำหนดวันเวลาการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 จากเดิมมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนครคีรี (เขาวัง) และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากขณะนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประสบปัญหาเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ จ.เพชรบุรี ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมต่างๆ ภายในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2563 เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการประสานและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นๆอันเป็นการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 จึงมีมติกำหนดเลื่อนจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร 2563 ครั้งที่ 34 ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 34 ได้ในระหว่างเดือนเมษายน ปี 2563 และจะมีการประชุมเพื่อสรุปกำหนดวันละครั้ง

นายกอบชัยเปิดเผยว่า งานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาเรามั่นใจว่าการพิจารณางบประมาณแผ่นดินจะผ่านและสามารถใช้ได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะเวลาเดิมในการจัดงานได้อย่างแน่นอน จังหวัดจึงได้กำหนดจักในวันที่ 7-16 ก.พ.2563 แต่ว่าขณะนี้เกิดเหตุสุดวิสัย มีเรื่องของระบบการที่จะรับรองร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน (การเสียบบัตรแทนกันในสภา ของ ส.ส. ขณะพิจารณาวาระงบประมาณแผ่นดิน) ทำให้ต้องมีการตีความตามรัฐธรรมนูญ จังหวัดจึงไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถมีงบประมาณจัดงานได้ทันในช่วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่สามารถที่จะยืมเงินของหน่วยงานอื่นมาใช้ก่อนได้ หรือรับเงินจากผู้บริจาคมาจัดงานได้ เพราะหากดำเนินการเช่นนั้นจังหวัดจะไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินอีกได้เลย ซึ่งจะมีผลเสียโดยรวมของจังหวัดตามมามากกว่า ที่ประชุมจึงมีความเห็นควรจะต้องเลื่อนการจัดงานงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ออกไปก่อน ไม่ใช่ยกเลิก เพราะงานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานที่สำคัญของ จ.เพชรบุรี ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาว่าควรเลื่อนเป็นช่วงไหนดี หากเป็นเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังสอบอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน จึงพิจารณาช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เป็นช่วงเวลาการจัด งานพระนครคีรี-เมืองเพชร โดยจะประชุมเพื่อสรุปกำหนดวันที่เหมาะสมอีกครั้งหลังจากการพิจารณางบประมาณของประเทศผ่านชัดเจนก่อน
สำหรับงานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี ที่จัดติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 33 ครั้ง โดยจัดขึ้นบนพระนครคีรีหรือเขาวัง ซึ่งเป็นที่ตั้งพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2401 ในช่วงระยะเวลาการจัดงานจะมีการประดับประดาด้วยดวงไฟหลายหมื่นดวงทั่วบริเวณภูเขา ยามค่ำคืนสวยงามราวกับชะลอสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาที่บนพื้นดิน และอลังการด้วยพลุไฟเจิดจ้าบนยอดเขาวัง ตลอดจนมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สกุลช่างเมืองเพชร และมีกิจกรรมความบันเทิงมากมายที่บริเวณรอบเชิงเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากทุกปี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image