รร.พิทักษ์ศิษย์วิทยา จัดbig cleaning พร้อมให้ความรู้นร.ป้องไวรัสโคโรนา

วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ และนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ระมัดระวังและป้องกันตัวเอง โดยล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่เด็กนักเรียน หากพบเด็กนักเรียนในโรงเรียนป่วย ให้แยกเด็กนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างเหมาะสม


ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่ง เร่งดำเนินการป้องกันในเรื่องดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในสถานศึกษาของตนเอง เช่นที่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการศึกษา ประมาณ 700 คน โดยเช้าวันนี้ ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ ชินพีระเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา พร้อมด้วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในเรื่องของการเกิดโรคและวิธีการป้องกันตัวเอง ไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิค -19 ทั้งในเรื่องของการป้องกันตัวเองในเมื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ เป็นป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายตัวเอง

ตลอดจนให้นักเรียนแจ้งต่อคณะครูทันที หากมีคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่อยู่ภายในบ้าน พึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ตลอดจนให้ครูทำการสังเกตอาการนักเรียน หากมีนักเรียนคนใดเป็นไข้เจ็บป่วย ให้รีบทำการแยกเด็กและให้หยุดมาโรงเรียนในทันที รวมไปถึงทำการทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้อง พร้อมตั้งจุดแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนทุกชั้น และทำการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง จากทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon