“ยะลา”พบติดเชื้อ 17ราย สัมผัสผู้ป่วยอีก 239 วอนกลุ่มเสี่ยงกักตัว หวั่นคุมไม่อยู่ อาจทะลัก 2,600 ราย

เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามนิยามโรค(ตรวจแล็บที่เดียว) พบผู้ป่วยติดเชื้อ 17 ราย (อาการรุนแรง 1 ราย) จากอำเภอบันนังสตา 9 ราย, เมืองยะลา 4 ราย, รามัน 3 ราย, ธารโต 1 ราย สงสัยติดเชื้อ (PUI) 25 ราย จำนวนผู้สัมผัส 239 ราย ผู้ป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาล 27 ราย ผลการตรวจหาเชื้อส่งตรวจ 254 ราย (ผลยืนยัน 17 ราย, ปกติ 170 ราย, รอผล 67 ราย) เฝ้าระวังครบ 14 วัน 57 ราย

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนนิยามใหม่ของโรค คือ ยึดผลการตรวจครั้งเดียว (จากเดิมที่ยึดผลตรวจยืนยัน 2 ครั้ง) ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อ สาเหตุมาจากการเดินทางเข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดศรีเปตาลิง (Sri Petaling Mosque) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน
“ส่วนของข้อมูลสสจ.ยะลา ที่คาดการตามหลักวิชาการล่วงหน้า ประเมินว่า หากจังหวัดยะลาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกในที่ชุมชนแออัด จะมีผู้ติดเชื้อแค่หลักร้อย หรือประมาณ 210 คน หากมาตราการหย่อนลงมา หรือใช้ไม่ได้ผล ยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,160 คน และเมื่อไหร่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างร็วดเร็ว เกินขอบเขตที่คาดการล่วงหน้าไว้ ประมาณ 2,654 คน ปัญหาที่เกิดขึ้น โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะควบคุมไม่อยู่ และการรักษาจะไม่เพียงพอ ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยการอยู่บ้าน หากมีความจำเป็นออกข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัย หลักเลี่ยงในชุมชนแออัด ล้างมือบ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” นพ.สงกรานต์ กล่าว

Advertisement

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิของร่างกาย บริเวณสถานรีรถไฟ เส้นทางเข้าตัวเมืองยะลา พร้อมทั้งทำความสะอาดตามแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปิดสถานที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง วิงวอนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมด้วยช่วยกัน สอดส่องบุคคลที่ใกล้ชิดว่ามีการไปร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีวินัย ต่อตนเองและสังคม ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อจังหวัดยะลา


คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 1.มาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองช่องทางด่านเบตง จากการปิดด่านที่อ.เบตง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ด่านเบตงทำงานในเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยรถขนส่งสินค้ายังสามารถเข้าออกด่านได้ จึงมีการคัดกรองพนักงานขับรถ

2.ปิดการให้บริการ การทำหนังสือเดินทาง ณ ศอ.บต.ยะลา และใบขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.หน่วยงาน/ส่วนราชการ กำหนดให้มีการคัดกรองและมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำ Big cleaning week เพิ่มเรื่อง social distancing (พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเวลา เริ่ม-เลิก ทำงาน การจัดระยะห่างของที่นั่งในห้องประชุม)

4.สถานศึกษาทุกประเภทปิดการเรียนการสอน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่โรงเรียนปอเนาะที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประจำให้มีการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรค

5.เทศบาลนครยะลาจัดให้มีการทำความสะอาดและตั้งจุดคัดกรองทั้ง 2 แห่ง (ตลาดใหม่/ตลาดผังเมือง 4) อีกทั้ง ตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจครอบคลุมทางเข้าทั้ง 4 มุมเมือง (มลายูบางกอง/ท่าสาป/ขุนไว/เมืองทอง)

6.จังหวัดยะลา ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เป็นสายด่วน COVID-19 ยะลา 1881 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาจังหวัดยะลาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศปิดสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้รายงานตัวต่อ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. ทันที พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้กักกันตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 14 วัน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 -2 เมตร งด/ลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด และแยกสำรับอาหาร สังเกตอาการหากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ รีบพบแพทย์ทันที

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image