สงขลาปิดช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ห้ามเรือรับส่งจอดท่าเรือน้ำลึก

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้ออกคำสั่ง จ.สงขลา เรื่อง ปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของ จ.สงขลา ให้มีการปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศในพื้นที่ จ.สงขลาเป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ทางอากาศ ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 2. เส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทาง เข้า-ออก ของเรือรับส่งผู้โดยสารและเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา ยกเว้น เรือขนส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ช่องทางทางบก ยังคงปิดจุดผ่านแดนบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบ้านดุเรียนบุรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และจุดผ่านแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ให้ผ่านแดนได้เฉพาะการขนส่งสินค้า ส่วนจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ตรงข้าม รัฐเปิอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ยกเว้น การขนส่งทางรางที่จะต้องขนส่งสินค้า ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

จังหวัดสงขลา ได้ประสานไปยังเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อขอให้ทางรัฐมาเลเซีย เปิดด่านที่ตรงกันข้ามกับด่านปาดังเบซาร์ของไทย เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1.7 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สามารถควบคุมได้น่าจะมีสัญญาณที่ดีจากรัฐบาลมาเลเซีย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon