“สตูล” จับ “แรงงานไทย” หลบหนีเข้าช่องทางธรรมชาติ ช่วงปิดเมืองสกัด “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด มาตรการปกป้องพื้นที่ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของ จ.สตูล เข้มข้น แม้จะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในขณะนี้ก็ตาม โดยทางจังหวัดได้สั่งปิดด่านเข้าพรมแดน จ.สตูล ทุกช่องทางที่เป็นรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้คนไทยที่เคยไปมาหาสู่ระหว่าง 2 ประเทศ ต้องงดการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่ายังมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ลักลอบเข้าเมืองตามเส้นทางธรรมชาติ โดยล่าสุดจับกุมได้ 6 คน และยังคงมีแรงงานไทยตกค้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเรือประมง อีกหลายร้อยคน

ทั้งนี้ ล่าสุดทางจังหวัดสตูลได้ออกประกาศ เลื่อนผ่อนผันการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยยานพาหนะและสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ ผ่านแดนถาวร จ.สตูล

ข้อความดังกล่าวระบุว่า

Advertisement

ตามที่จังหวัดสตูลมีคำสั่ง 642 / 2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง เลื่อนผ่อนผันการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ยานพาหนะ และ สิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ยังจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูล โดยกำหนดให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติดังนี้

1.ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซียเพื่อออกหนังสือรับรอง 2.มีใบรับรองแพทย์ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

แต่ปรากฏว่ามีคนไทยในประเทศมาเลเซียกลุ่มหนึ่งไม่ได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นอันอาจจะทำให้การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะชน

Advertisement

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูลจึงมีมติการประชุมครั้งที่6/ 2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนผ่อนผันการเดินทางของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ยานพาหนะ และ สิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไทยยังจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสตูลออกไปก่อน

ระหว่างนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไปดำเนินการตามข้อหนึ่งและข้อสองดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ การตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือใบผ่านแดนจากกระทำการต่อเมื่อได้รับการแจ้งจากสถานเอกอัคราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศมาเลเซียก่อนเท่านั้น โดยขอให้ติดตามประกาศของจังหวัดสตูลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image