สตูลประกาศปิดเมือง! ห้ามเข้า-ออก ยับยั้งความเสียหาย ปกป้องพื้นที่สีขาวหลังตัวเลขเป็นศูนย์

ที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ปริมาณรถขาเข้าเมือง ติดยาวนับกิโลเมตร เพื่อรอตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัส ตามมาตรการที่เข้มงวดของจังหวัดสตูล เป็นวันสุดท้าย หลังมีประกาศคำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง มาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดต่อ

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สตูล เพื่อเป็นการระงับยับยั้ง ความเสียหายร้ายแรง ที่จะเกิดแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ลงความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นกรณีไป ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้น ต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image