สงขลา ประกาศเขตภัยแล้ง 1 อำเภอ หลังขาดแคลนน้ำ นาข้าวเสียหายร้อยละ 80

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาประกาศให้ 11 ตำบล ของอำเภอระโนด เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เป็นเวลานาน อีกทั้งมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติโดยภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎรในพื้นที่จำนวน 15,356 คนรวมจำนวน 5,052 ครัวเรือนและขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติลง

นอกจากนี้จ.สงขลา ยังได้ออกประกาศ เรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อ.ระโนด เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันเกิดภัย


สำหรับพื้นที่ประสบสาธารณภัยภัยแล้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต.ระโนด หมู่ที่ 1-7 รวมพื้นที่เทศบาลตำบลระโนดหมู่ 4 และหมู่ 6 ต.บ้านใหม่ หมู่ 1 ถึง 9 ต.บ้านขาว หมู่ 1-6 ต.ตะเครียะหมู่ 1-5 ต.แดนสงวน หมู่ 1- 5 ต.คลองแดน หมู่1-5 ต.ท่าบอน หมู่ 6-8 ต.ปากแตระ หมู่ที่ 1 และ 6 ต.พังยาง หมู่ 3-4 ต.วัดสน หมู่ 2-4 และต.ระวะ หมู่ 3

ขณะที่นายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด กล่าวว่า หลังจากประกาศประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง พร้อมประกาศเขตให้การช่วยเหลือนั้น ทางอำเภอได้แจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว ซึ่งได้รับความเสียหาย ผลผลิตส่วนใหญ่เสียหายกว่าร้อยละ 80 พื้นที่ประมาณ 6 หมื่นไร่

Advertisement

ทั้งนี้ เนื่องจากอ.ระโนด มีพื้นที่นาข้าวกว่า 8 หมื่นไร่ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรที่นี่ แหล่งน้ำหลัก คือ น้ำจากทะเลสาบสงขลา ซึ่งในปีนี้ประสบปัญหาค่าความเค็มเกินมาตรฐาน เนื่องจากในฤดูฝนช่วงปลายเดือนมีฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำจืดขับไล่น้ำเค็ม น้ำในจึงเค็มมาตั้งแต่ปลายปี ในขณะที่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลย ทำให้นาข้าวเสียหาย จึงต้องประกาศเขตประสบสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image