พังงาเสริมกำลังเฝ้าระวังคนฝืนประกาศปิดเกาะ เรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองเรือภาค 3 ประจำการ

พังงาเสริมกำลังเฝ้าระวังคนฝืนประกาศปิดเกาะ เรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองเรือภาค 3 ประจำการ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ผอ.กอ.รมน.พังงา) ประสานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา (ศรชล.จังหวัดพังงา) รับการสนับสนุน หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือภาค 3 เกาะสิมิลัน จำนวน 5 นาย พร้อมเรือยาง 1 ลำ เพื่อลาดตระเวนเฝ้าระวังการฝ่าฝืนคำสั่งการห้ามเข้าและออกเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

จากประกาศฉบับที่ 8 จังหวัดพังงา เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ปิดสถานที่ช่องทางเข้าออกทางน้ำทุกช่องทาง ในเขตพื้นที่เกาะยาว โดยห้ามเรือทุกชนิดเข้าออกสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่เรือที่ได้รับอนุญาตจากทางนายอำเภอ ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่อำเภอเกาะยาวเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นโดยต้องได้รับอนุญาตจากทางนายอำเภอ ให้ปิดพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ห้ามบุคคลเข้าออกเขตพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางนายอำเภอ

มาตรการดังกล่าวได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.63 หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายแรกของจังหวัดพังงา เป็นเด็กชายวัย 8 ขวบ ซึ่งขณะนี้ทำการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลพังงา อาการยังคงแข็งแรง ไม่มีอาการร่วมใดๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon