อบจ.สุราษฎร์ หั่นงบโครงการกว่า 88 ล้านสู้โควิด คาดยืดเยื้อถึง100ล้าน

อบจ.สุราษฎร์ หั่นงบโครงการกว่า 88 ล้านสู้โควิด คาดยืดเยื้อถึง100ล้าน

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รวบรวมงบ อุดหนุนและงบสะสมกว่า 88 ล้านบาทมาใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาประชาชนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นยังประเมินไม่ได้จะยุติเมื่อใด ซึ่งสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องสำคัญจึงมอบให้กองต่างๆปรับลดและตัดโครงการได้งบ 55 ล้านบาทเป็นงบอุดหนุนโอนให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยา บาลลูกข่าย ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย อาทิ ทำห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อ ซื้อเครื่องกรองอากาศพร้อมระบบทำลายเชื้อโรค เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ เป็นต้น

นายทนงศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนงบสะสมได้ 24 ล้านบาทร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ อาทิ ชุดป้องกันโรค ถุงมือยางให้โรงพยาบาลต่างๆใช้รักษาผู้ป่วยในระยะ 3 เดือน ซึ่งช่วงเร่งด่วนที่เกิดโรคอบจ.ใช้งบสะสม 3.2 ล้านบาทซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนอัตโนมัติ 8 เครื่องไปติดตั้งที่เกาะสมุย เกาะพะงัน สถานที่สำคัญตรวจวัดสกัดผู้ติดเชื้อเข้าพื้นที่ และอีก 6.1 ล้านบาทจัดซื้อครุภัณฑ์ทำโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน เตียงคนไข้ 96 เตียงพร้อมระบบระบายอากาศ ห้องปลอดเชื้อ 4 ห้อง

“ หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจถึง 100 ล้านบาทเพื่อให้ระบบสาธารณสุขของสุราษฎร์ธานีสมบูรณ์ต่อสู้กับโควิด -19 ครั้งนี้ได้ โดยได้จับมือแบ่งงานกัน อบต.เทศบาล ดูแลพื้นที่ตัวเองเรื่องหน้ากากอนามัย เจลทำความสะอาดมือ ให้ความรู้ประชาชนและติดตามเฝ้าระวังจัดหาวัสดุที่จำเป็น ส่วน อบจ.ดูแลภาพรวมจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ให้โรงพยาบาลร่วมกับมาตรการของจังหวัดเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ “ นายทนงศักดิ์ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image