อบจ.ราชบุรี สละเงินเดือน 10 % 4 เดือน ช่วยประชาชนต้านโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 เมษายน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ พ.ต.อ.ชาลี สร้อยสุมณฑา รองนายก อบจ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี นายยุทธศักดิ์ เจริญทรง ประธานสภา อบจ.ราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมาชิก อบจ.จังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกันปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์ covid – 19 และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการรณรงค์การกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 มีการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 20 คัน ประชาสัมพันธ์อธิบายวิธีการเก็บ และมีรูปภาพประกอบอยู่ที่บริเวณด้านข้างรถ โดยจะแบ่งออกเป็น อำเภอละ 2 คัน รวม 10 อำเภอ

สำหรับวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกให้ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก จากนั้นให้พันหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากาก นำหน้ากากที่ได้ใส่ถุงแล้วมัดปากถุงให้แน่นป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ ขั้นตอนสุดท้ายให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

นายวันชัย เปิดเผยว่า ทาง อบจ.ทั้งฝ่ายผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการของ อบจ. ขอให้กำลังใจบุคลาทางการแพทย์ พยาบาลที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ทั้งนี้ทาง อบจ.และสมาชิกได้ร่วมกันสละเงินเดือน 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 4 เดือน ทั้งฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนข้าราชการ เพื่อจัดตั้งกองทุนให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีทั้งหมด 11 แห่ง ตั้งเป้าไว้โรงพยาบาลละ 30,000 บาท ถือว่า อบจ.ได้จัดการดูแลเป็นขวัญกำลังใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ยังได้เปิดกิจกรรมให้ความรู้เป็นการประชาสัมพันธ์โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ประมาณกว่า 20 คัน ออกประชาสัมพันธ์อำเภอต่างๆเพื่อให้ความรู้ประชาชนเรื่องความสำคัญและอันตรายของเชื้อโควิด-19 และยังมีเก็บขยะอันตราย เช่น หน้ากากอนามัยที่ประชาชนสวมใส่ถือว่าเป็นขยะอันตรายให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอันตรายและเรื่องเชื้อโควิด -19 และกำจัดอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่จังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณมาจำนวน 125 เตียง งวดแรกประมาณกว่า 1 ล้านบาทเศษ และยังมีโรงพยาบาลต่างๆได้ขอเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามอีกจำนวนประมาณ70 – 80 ล้านบาท ซึ่งทาง อบจ. คงจะต้องสนับสนุนหน่วยงานเพื่อดูแลช่วยประชาชนชาวราชบุรีต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้SURE CLEAN เผยเทคนิคการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามอาคารบ้านเรือนให้เห็นผล
บทความถัดไปรวบ 7 พรานป่า ฝ่าเคอร์ฟิวออกล่าสัตว์ในป่าสงวนกลางดึก อ้างหาเลี้ยงครอบครัว