นราฯเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องน้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ที่แรกขอวประเทศ

เปิดแล้วแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อำเภอสุไหงโก-ลก ที่จะเป็นศูนย์กลางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกมิติ

จากกรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อำเภอสุไหงโก-ลก แห่งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อขอรับคำปรึกษา หรือร้องเรียนร้องทุกข์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ความเดือดร้อนจากปัญหาด้านปากท้อง การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล และการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเปิดทำการบริการหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ฝั่งตรงข้ามอาหารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งหลังได้รับคำร้องจากประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาให้ทันที

นอกจากนี้ในวันที่ 20 เม.ย.63 ที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์ กรณีประชาชนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจนถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยา ในกรณีดังกล่าวอำเภอสุไหงโก-ลกจะจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยกรอกเอกสารการอุทธรณ์ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ให้ด้วย และหากจำเป็นต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติให้เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่แล้ว นายอำเภอสุไหงโก-ลกยินดีเป็นผู้เซ็นเอกสารรับรองให้สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในอำเภอสุไหงโก-ลก

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลกโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อำเภอสุไหงโก-ลก จะเป็นศูนย์กลางในการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชน จึงขอให้ทุกคนมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่จะไม่ถูกทอดทิ้งและจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ด้านนายวิชาญ ท่าพริก ได้มาร้องทุกข์กรณีถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000บาท โดยถูกระบุกว่าประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงประกอบอาชีพค้าขายที่อำเภอสุไหงโก-ลกมากว่า 10 ปี และขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักจึงคาดหวังว่าเมื่อลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาฯจะได้รับเงินจากรัฐบาล เพราะตนเองประกอบอาชีพค้าขายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับเงิน 5,000บาทตามสิทธิ์ด้วย

ส่วนนางจารุวรรณ จินตนาโชติ ได้มายื่นเรื่องร้องทุกข์แทนน้องชาย คือนายวุฒิกร จินตนาโชติ จากกรณีถูกตัดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000บาท เพราะถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกอบการ ทั้งที่ได้หยุดกิจการไปนานกว่า8ปี จากเหตุการณ์ความไม่สงบและปัจจุบันได้ทำงานรับจ้างทั่วไป และได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงอยากวอนรัฐบาลให้ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง เนื่องจากครอบครัวตนอยากได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนำมาใช้จุนเจือครอบครัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon