สระแก้วผู้ป่วยโควิด-19 เป็นศูนย์ รายสุดท้าย รักษาหายแล้ว พร้อมกลับบ้าน

สระแก้วผู้ป่วยโควิด-19 เป็นศูนย์ รายสุดท้าย รักษาหายแล้ว พร้อมกลับบ้าน

จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และมีชาวต่างชาติเดินทางผ่านแดน ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประทศ จ.สระแก้ว จำนวนมาก ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมาตรการสกัดกั้นโรคดังกล่าว จังหวัดสระแก้วจึงปิดชายแดน ทุกจุด จำนวน 19 จุด และ เมื่อวันที่ 5 ได้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดชายแดนต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30เมษายน 2563 เพื่อสกัดโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน คนไทยที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1-3 เมษายน 2563 กว่า 500 คน จะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และทำการกักตัวที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในท้องที่อำเภออรัญประเทศ ทั้งหมด 16 ศูนย์ โดยมีศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และสิ้นสุดการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ครบ 14 วันเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 และพบว่าทุกคนไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้แต่คนเดียว ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสระแก้ว ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม มีผู้ป่วยเป็นศูนย์ เป็นวันที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รายที่10 เป็นรายสุดท้ายของจังหวัดสระแก้ว ที่ครบกำหนดการรักษา 14 วัน อาการดีขึ้น และพร้อมออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จากนั้นจะไปกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน

อย่างไรก็ดี สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งอีกว่า ถึงแม้การสกัดกั้นโรคโควิด-19 ได้ผลดี และรายที่ 10 ที่ติดเชื้อได้รักษาตัวหายแล้ว เป็นรายสุดท้ายไม่พบเพิ่มขึ้นอีกแต่อย่างใด ทุกอย่างดีขึ้น แต่ไม่ควรประมาท เรายังคงต้องการความร่วมมือจากชาวสระแก้ว เพื่อ “หยุดเชื้อ เพื่อครอบครัว เพื่อสระแก้ว” กันต่อไป แล้วเราจะปลอดจากโรคโควิด 100%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon