ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์แจงข่าวช่วยเหลือ ปชช.บ้านคลองกล้วยเหนือ ในภาวะไวรัสโควิดระบาด

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์แจงข่าวการช่วยเหลือประชาชนบ้านคลองกล้วยเหนือ ในภาวะไวรัสโควิดระบาด

วันนี้ (17 เมษายน) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 14 เมษายน ชี้แจงการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างที่มีการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีพ่อแม่และลูกติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ดังนี้

Advertisment

ตามที่ปรากฏข้อความข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ว่าผู้ใหญ่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ข่าวเกี่ยวกับการประกาศปิดหมู่บ้านคลองกล้วยเหนือ เนื่องจากมีพ่อแม่และลูกต่างติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ว่าช่วงแรกปิดได้รับการสนับสนุนอาหารจากส่วนราชการ โดยการนำครัวสนามมาปรุงอาหารให้กับประชาชนในหมู่บ้านรับประทานวันละ 3 มื้อ ช่วงแรกได้รับการดูแลอย่างดี แต่ระยะหลังมีเพียงกับข้าวที่จัดส่งให้กับประชาชน ส่วนข้าวให้หุงกินเอง ซึ่งเวลานี้ข้าวสารของประชาชนหมดลงแล้ว ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้มีการจัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เกรงว่าประชาชนอาจจะหนีออกจากหมู่บ้านนั้น

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ากรณีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ดำเนินการประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรในพื้นที่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามมาตรการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาห้ามบุคคลเข้าออกบ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ดำเนินการเฉพาะในส่วนของการปรุงอาหารแต่ไม่ต้องดำเนินการหุงข้าว เป็นผลสืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย ได้มีมติที่ประชุมเห็นควรให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ดำเนินการเฉพาะการประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรเท่านั้น เนื่องจากกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการทั้งประกอบอาหารและหุงข้าวไปพร้อมกันได้ หากปล่อยให้กำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ดำเนินการทั้งการประกอบอาหารและหุงข้าว เกรงว่าจะเกิดกรณีอาหารเน่าเสีย อันจะส่งผลเสียต่อราษฎรในพื้นที่ขึ้นได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการประกอบเลี้ยงราษฎรในพื้นที่เฉพาะการประกอบอาหารเท่านั้น ส่วนการหุงข้าวให้ราษฎรดำเนินการเองภายในครัวเรือนของตน ซึ่งมีราษฎรบางส่วนแจ้งว่าไม่มีข้าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยได้ดำเนินการจัดหาข้าวสารให้แก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisement

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์มติชนกล่าวอ้างการให้ข้อมูลของนายบุญลือ คนขยัน ผู้ใหญ่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าอยากให้ภายนอกให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เกรงว่าประชาชนอาจจะหนีออกจากหมู่บ้าน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ได้มีบุคคลโทรศัพท์มาหานายบุญลือ คนขยัน โดยไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใด เพื่อสอบถามถึงกรณีที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ดำเนินการประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรในพื้นที่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินการเฉพาะในส่วนการประกอบอาหารโดยไม่หุงข้าวให้จริงหรือไม่ นายบุญลือจึงตอบไปว่าจริง และด้วยความเข้าใจของนายบุญลือคิดว่าปลายสายที่สนทนากับตนเป็นผู้มีจิตศรัทธาจะมาบริจาคสิ่งของ จึงแจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันขาดแคลนข้าวสาร อยากให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าวสารให้กับผู้เดือดร้อน ส่วนประโยคที่ว่าอยากให้ภายนอกให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เกรงว่าประชาชนอาจจะหนีออกจากหมู่บ้าน นายบุญลือ คนขยัน ยืนยันว่าตนเองไม่เคยให้ข้อมูลเช่นนั้น และนายบุญลือ คนขยัน ยืนยันว่า ด้วยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไร่อ้อย เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้มีจิตศรัทธา อาหารที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นมีจำนวนเพียงพอต่อการบริโภคภายในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามประกาศพื้นที่ดังกล่าว

จากการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนผู้รับสาร จนอาจกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นได้ อันจะเข้าเงื่อนไขข้อกำหนดข้อที่ 6 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) จังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาแก้ไขข่าวดังกล่าวให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้นำเรียนมาดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีมาตรการด้านต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างเข้มข้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด นับจากวันที่พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 13 วัน จังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใด

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image