โควิด-19 ยังไม่ไปไหน สระแก้วเจอไข้เลือดออกระบาดอีก

โควิด-19 ยังไม่ไปไหน สระแก้วเจอไข้เลือดออกระบาดอีก

ไข้เลืดออก-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28เมษายน 2563 ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน102 ราย อัตราป่วย 18.15 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภออรัญประเทศ 1 ราย และอำเภอเมืองสระแก้ว 1 ราย อัตราตาย 0.36 ต่อแสนประชากร ทำให้จังหวัดสระแก้วมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 6 ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก และอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศ

ครั้งล่าสุด พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกที่อำเภอวังสมบูรณ์ อัตราป่วย 30.41 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ อำเภอวัฒนานคร (25.65) และอำเภอเมืองสระแก้ว (24.29) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี รองลงมา และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ตามลำดับ

สำหรับพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2563 มีจำนวน 2 ราย อยู่ที่ อำเภอเมืองสระแก้ว 1 ราย ที่หมู่ 3 บ้านแก่งสีเสียด ตำบลสระขวัญ และที่อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย อยู่หมู่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว ตำบลหนองหว้า ในสัปดาห์นี้มีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหาด 4 ราย อำเภอวัฒนานคร 2 ราย อำเภอตาพระยา 1 ราย และอำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย

ส่วน พื้นที่ตำบลเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ใน 4 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว 3 ตำบล มีตำบลสระขวัญ,สระแก้ว และโคกปี่ฆ้อง อำเภอวังน้ำเย็น 2 ตำบล มี ตำบลตาหลังในและวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ตำบล (หนองหว้า)อำเภอวังสมบูรณ์ 2 ตำบล มีตำบลวังใหม่และวังทอง

Advertisement

ถึงแม้ว่า เรายังต้องควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 แต่ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกก็น่ากลัวไม่แพ้กัน ถึงเวลาแล้วที่ชาวจังหวัดสระแก้ว จะต้องร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ยุงลาย ต้นเหตุของ “โรคไข้เลือดออก” และหากพบผู้ป่วยมีไข้เกิน 2 วัน อาการไม่ดีขึ้นต้องแนะนำให้ไปโรงพยาบาลทันที ห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image