พ่อเมืองสองแคว เซ็นคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา ต่อไปอีก 1 เดือน!

พ่อเมืองสองแคว เซ็นคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา ต่อไปอีก 1 เดือน!

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เซ็นคำสั่งขยายห้ามจำหน่ายสุรา ออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ข้อ มาตรการที่ยังเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด เหตุยังมีผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงอยู่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข

หนึ่งในมาตรการผ่อนคลายคือ การห้ามจำหน่ายสุรา นั้น อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้

ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติคำสั่งเพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งลงนามโดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย

Advertisement

1. ห้ามบุคคลภาย ออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 น.ถึง 14:00 น.ของวันรุ่งขึ้น

2. ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ 2.1 ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย

3. ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา

Advertisement

4. ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

5. ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกัก กันหรือคลุมไว้เอกเทศ หรือ ที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าว มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

แหล่งข่าวระบุว่า ทั้ง 5 ข้อมาตรการ ที่ยังต้องมีการควบคุมออกไปอีก 1 เดือน โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรา นั้น มีเหตุผลเนื่องจากยังมีผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากจังหวัดกลุ่มสี่ยง ทำให้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีป้องกันการแพร่ระบาดออกไปอีก

จากข้อกำหนดดังกล่าวโดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรา ไปอีก 1 เดือน นั้น ส่งผลให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการปิดป้ายประกาศตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมิให้ลูกค้ามาถามซื้อกันต่อไปอีก 1 เดือน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image