ผู้ว่าฯตรัง สั่งนายอำเภอห้วยยอดเร่งรื้อถอนท่อซีเมนต์บนถนนสายรองเชื่อม อ.บางขันทั้งหมด (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯตรังสั่งนายอำเภอห้วยยอดเร่งรื้อถอนท่อซีเมนต์บนถนนสายรองเชื่อมต่อระหว่าง อ.ห้วยยอด กับ อ.บางขัน ทั้งหมด หลังปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดห้ามใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด พบบางจุดยังไม่รื้อถอน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณสะพานคลองกะปาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พื้นที่รอยต่อบ้านนิคม ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นถนนสายรองเชื่อมต่อระหว่าง 2 อำเภอ ที่ทางจังหวัดตรังสั่งฝ่ายปกครองในพื้นที่นำท่อซีเมนต์มาวางขวางถนนปิดตายเส้นทางสัญจรมานานเกือบ 1 เดือน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

แต่ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายขอบทั้ง 2 อำเภอ ไม่สามารถสัญจรไปมาประกอบอาชีพทำมาหากิน โดยเฉพาะการขนย้ายสินค้าเกษตร ทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมันไปขายที่จุดรับซื้อและโรงงานไม่ได้ ทำให้เดือดร้อนกันอย่างหนัก

จนเมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ และเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน แต่ไม่มีตัวแทนจากทางจังหวัดตรัง เข้าร่วมแม้แต่คนเดียว และระบุว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการรื้อถอนวัสดุสิ่งกีดขวางบนถนนออกทั้งหมด

ล่าสุด วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรสารด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศหนังสือมีข้อความว่า “ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งและมีการร้องเรียนว่า

Advertisement

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรและการประกอบอาชีพจากการที่จังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัด ใช้วัสดุขนาดใหญ่ปิดกั้นเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนว่าส่วนราชการไม่มีการบูรณาการการปฏิบัติและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

จึงให้จังหวัดถือปฏิบัติและดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 1) ห้ามใช้วัสดุหรือเครื่องกีดขวางขนาดใหญ่ อาทิ ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และการทำค้นดินเพื่อปิดเส้นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 2) ให้จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัดให้ดำเนินการให้สอดรับกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 5 และแนวทางตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดโดยอาจพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการของอำเภอ ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว

ต่อมา นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการนำรถไถไปเคลียร์พื้นที่นำท่อซีเมนต์ออกทั้งหมด เพื่อเปิดทางให้กับประชาชนแล้ว และได้ดำเนินการรื้อถอนท่อซีเมนต์ในเส้นทางอื่นๆ ที่เหลือในพื้นที่ ต.บางดี และ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด ทั้งหมดแล้วเช่นกัน สร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เมื่อรื้อแล้วก็จะไม่จัดตั้งจุดคัดกรองใดๆ แต่นำกรวยยาง แผงเหล็กมากั้นและจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ช่วยกันลาดตระเวนตรวจตราร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ในพื้นที่ อ.รัษฎา และ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งมีถนนสายรองและบางเส้นทางถือเป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ และ จ.พัทลุง อีกหลายเส้นทาง ยังคงมีท่อซีเมนต์ปิดตายเส้นทางเหมือนเดิม โดยเฉพาะถนนสายคลองปาง-บ้านน้ำตก ซึ่งถือเป็นถนนสายสำคัญเดินทางไป และเป็นเส้นทางลัดไปออกสู่ จ.พัทลุงได้นั้น พบว่ายังคงปิดตายเหมือนเดิม และประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนที่ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image