ชมความงามพระหล่อสำริดกว่า 400 องค์ พบในวัดดังเมืองสองแคว คาดมีแห่งเดียวในไทย!!!

วันที่ 20 กรกฎาคม  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่วัดเกาะแก้ว ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการเก็บรักษาพระรูปหล่อสำริด ขนาดหน้าตักประมาณ 5 นิ้ว จำนวนมากกว่า 400 องค์ โดยรูปหล่อดังกล่าว มีทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ยาก เช่น ปางรับผลมะม่วง ปางรับผลสมอ ปางรับน้ำจากพระอินทร์ ปางประทานพระเกษธาตุ รวมทั้งรูปหล่อสำริดพระอรหันต์มหาสาวก 80 รูป โดยแต่ละรูปจะมีการสลักรายละเอียดของพระพุทธรูปแต่ละปาง พระนามของพระอรหันต์ทั้ง 80 รูป รวมทั้งชื่อ และ ปี พ.ศ. ของผู้ที่สร้างถวายเอาไว้ด้วย เบื้องต้นพบว่า พระรูปหล่อสำริดดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2470-2480 และหนึ่งในจำนวนนั้น มีรูปหล่อสำริดของ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก่อนเป็นพระสงฆ์ในอากัปกิริยาต่าง ๆ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้วรวมอยู่ด้วย

อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ ผู้ที่ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมา เปิดเผยว่า รูปหล่อสำริดของ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 นี้ เป็นแบบที่จำลองมาจาก งานประติมากรรม รูปหล่อทองแดง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ปัจจุบันประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีหลัง พระศรีศากยมุนี พระพุทธปฏิมากรประธานในวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม แต่ในขนาดหน้าตัก 5 นิ้วที่หล่อด้วยสำริดยังไม่ปรากฏว่าพบที่วัดอื่นๆ มาก่อน จึงคาดว่ารูปหล่อสำริดของ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่วัดเกาะแก้ว อาจจะเป็นเพียง 1 เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ หากไม่นับการสร้างพระเพื่อให้ประชาชนบูชาแล้ว ที่วัดเกาะแก้ว น่าจะเป็นเพียงวัดเดียวในประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันที่รวบรวมพระหล่อสำริดไว้มากที่สุด คือ มากกว่า 400 องค์

ด้านนายกัณธนพงศ์ กัญจนธนะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เปิดเผยว่า พระหล่อสำริดดังกล่าว เกิดจากแรงศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมาค้าขายที่จังหวัดพิษณุโลก ในสมัย “หลวงพ่อแจง” เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาส คาดว่าเมื่อเดินทางมาค้าขายประสบผลสำเร็จ ก็อาจจะมีการนำพระหล่อสำริดดังกล่าวมาถวายวัด ซึ่งก่อนหน้านี้มีมากกว่า 1 พันองค์ ทางวัดจะจัดวางไว้บนมณฑป ให้ประชาชนได้สักการะบูชา แต่ต่อมาพระหล่อสำริดดังกล่าว ก็ถูกลูกหลานของผู้ที่นำมาถวายเอากลับคืนไปบ้าง หรือถูกขโมยไปบ้าง จนเหลือเพียงเท่าที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ตนเองก็อยากจะอนุรักษ์ จัดแสดงพระรูปหล่อสำริดดังกล่าว ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

พระสำริด พิษณุโลก1

Advertisement

พระสำริด พิษณุโลก

พระสำริด พิษณุโลก3

พระสำริด พิษณุโลก4

พระสำริด พิษณุโลก5
พระสำริด พิษณุโลก6

พระสำริด พิษณุโลก7

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image