เปิดเรียนออนไลน์วันแรกวุ่น แอพพ์ DLTV เรียนทางไกลโหลดไม่ได้

เปิดเรียนออนไลน์วันแรกวุ่น แอพพลิเคชั่นเรียนทางไกลบางช่องทางโหลดไม่ได้ ขณะครอบครัวที่มีบุตรหลายคนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เหตุจากมีเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเพียงเครื่องเดียว ส่วนบรรยากาศการเรียนของเด็กสามารถเขียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ โดยมีผู้ปกครองคอยกำกับดูแล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี รายงานบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกท่ามกลางสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันนี้ ทำให้บางครอบครัวเกิดความวุ่นวายในการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่

เนื่องจากต้องมีการติดตั้งการหรือดาวน์โหลด ค้นหาช่องสัญญาณโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลใหม่ทั้งหมด เหตุจากกล่องรับสัญญาณเดิมที่เคยปรับตั้งจูนช่องไว้ตามรูปแบบเก่าตั้งแต่แรกนั้น มีช่องสัญญาณเพียงแค่ 36 ช่อง ขณะเดียวกันบางครอบครัวที่มีบุตรหลายคน และกำลังเรียนอยู่ต่างชั้นเรียนกันนั้น ไม่สามารถที่จะเรียนพร้อมๆ กันกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนได้ทัน ตามเวลาการสอนจริงได้ เนื่องจากมีกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว

Advertisement

ในขณะที่นักเรียนบางรายซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว ได้พยายามที่จะใช้วิธีการเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนั้น ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLTV ของรัฐบาลมาใช้ในการเรียนได้ อย่างไม่ทราบสาเหตุ ว่าเกิดจากแอพพ์ล่ม เนื่องจากมีนักเรียนเข้าไปดาวน์โหลดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก หรือเกิดจากปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ไม่ดีเพียงพอ

ขณะที่บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์นั้น นักเรียนสามารถเรียนหรือเขียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ แต่บางรายนั้นยังมีปัญหาเรียนตามครูผู้สอนผ่านทางหน้าจอไม่ทัน โดยที่เด็กๆ ที่ยังอยู่ในวัยซนนั้น ยังคงต้องมีผู้ปกครองคอยเป็นผู้ช่วยในการเข้ามากำกับดูแลให้นักเรียนทำตามที่ครูกำลังสอนอยู่

ซึ่งอาจเกิดปัญหากับเด็กๆ อีกจำนวนมาก หากผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีพ และไม่มีเวลามาคอยเฝ้ากำกับดูแล จึงอาจทำให้การเรียนผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ไม่สัมฤทธิ์ผล หรือล้มเหลวไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางโรงเรียน และทางรัฐบาลได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image