ผู้ว่าฯพะเยา ตรวจ ‘ห้างฯ ซูเปอร์ ตลาดสด’ เผยคนสวมหน้ากาก-เฟสชิลด์ 81-98%

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา(ศปก.จังหวัด)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด เช่น ห้างเจริญภัณฑ์ ห้างแม็คโคร ห้างท็อปพลาซ่า ห้างเทสโก้โลตัสและตลาดสดท่าวังทอง ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นมาตรการควบคุมหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย จัดจุดคัดกรองและบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เพิ่มมาตรการลดความแออัด ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งในขณะนี้ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ https://www.ไทยชนะ.com เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความแออัดของแต่ละสถานที่ได้

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)พะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจประเมินกิจการหรือกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.พะเยา ทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ก่อนการผ่อนปรนกิจการหรือกิจกรรม ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยการประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก ประเมินความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ส่วนที่ 2 ประเมินมาตรการที่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการดำเนินการปฏิบัติ รอบที่ 1 วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจประเมินพบว่ากิจการหรือกิจกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง มากกว่า ร้อยละ 75 โดยผลการประเมินโดยภาพรวมในรอบที่ 2 มีค่าคะแนนสูงกว่ารอบที่ 1 อย่างชัดเจน สำหรับข้อมูลการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการ ร้อยละ 81.34 โดยผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่จะสวม Face Shield ร้อยละ 98.49 นอกจากนี้ขอให้กิจการหรือกิจกรรมทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดทางเข้าออก รวมทั้งขอให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และขอความร่วมมือประชาชน/ผู้ประกอบการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นไทยชนะ” นายแพทย์กรกฤช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ปิ๊กอัพ” ลากพ่วงขนเหล็กก่อสร้างเสียหลักตกข้างทาง คนงานดับ 1 เจ็บ3
บทความถัดไปญาติร่ำไห้! เผาแล้วศพน้องชมพู่ บนเชิงตะกอนป่าช้าในหมู่บ้าน