ครูชายแดนบุกป่า ฝ่าดง แจกตำราเรียน-เยี่ยม เด็กนร.ถึงบ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นักเรียน เรียนทางออนไลน์ เพื่อสกัดกั้นโรคโควิด-19 โดยเริ่มทดลองเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นมา ทำให้พบปัญหาตามมามากมาย เช่น นักเรียนจำนวนมาก ไม่มีโททัศน์ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีไวไฟ อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย และปัญหาอีกจิปาถะ

เมื่อทดลองเปิดสอนนักเรียนทางออนไลน์ ครูทุกคน จะต้องออกเยี่ยม แจกเอกสารการเรียนให้กับนักเรียนถึงบ้าน ทุกคน พร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลาน ในการทำการบ้าน ดูทีวีออนไลน์ โดยครูในโรงเรียน จะต้องออกพบและเยี่ยมเยียนนักเรียน ทุกคน และรายงานให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง


นายชินวร ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านวังยาว เปิดทำการสอนตั้งระดับอนุบาลถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนกว่า 200 คน มีบุคลกรทางการศึกษา 21 คน เมื่อเริ่มทดลองเรียนทางออนไลน์ ผู้บริหาร และครูทุกคนจะออกติดตาม เยี่ยมนักเรียน แจกเอกสารการเรียนให้ครบทุกคน เมื่อออกเยี่ยมนักเรียนแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ ถึงแม้จะมีนักเรียนอยู่ห่างไกล อยู่กลางทุ่งกลางป่า ก็ต้องไปเยี่ยมให้ถึงที่และให้ครบทุกคน

ส่วนนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เผยว่า เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 สระแก้ว มี 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ และวัฒนานคร มีทั้งหมด 10 กลุ่มย่อย โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ จะออกตรวจ ติดดาม เยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 10 กลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่พบในขณะที่ครู ออกเยี่ยม ในการให้คำแนะนำนักเรียน และผู้ปกครอง จากนั้นนำมาศึกษา วิเคราะห์ และสรุป เป็นข้อมูลต่อไป

และจากการออกตรวจตามตรวจติดตาม โรงเรียนต่างๆ และออกพื้นพบปะผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่ สระแก้ว เขต 2 ได้รับรายงานและพบปัญหามากมาย เช่น เด็กนักเรียนบางคนขาดความอบอุ่น พ่อแม่ ไปทำงานต่างจังหวัดอยู่กับปู่ย่า ตายาย เด็กบางคนบ้านไม่มีทีวี ไม่มีมือถือ จึงไม่มีโอกาสได้เรียนผ่านออนไลน์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ครูมีหน้าที่ดูแลเด็ก และหาวิธีการให้เด็กได้เรียนทางออนไลน์ ทุกคน เช่น เด็กที่ด้อยโอกาส บางแห่งเข้าไปเรียนทางออนไลน์ ดูทีวีช่อง ดีแอลทีวี ที่วัดในหมู่บ้านก็มี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พธ.สนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล-พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ดันใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บทความถัดไป“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่คำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บคืนคลอร์ไพริฟอส-พาราควอต ให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อทำลายทิ้ง