กศน.โคราชติวเข้มครู เตรียมความพร้อมเปิดสอนออนไลน์ 1 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมย่า1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน.เข้าร่วมประชุม 50 คน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีชุดการเรียนรู้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Online / Ofline สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนครู กศน.จะลงพื้นที่ไปจัดการเรียนรู้ที่กศน.ตำบลทั้ง 289 ตำบล ใน 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาในสังกัด คือ กศน.อำเภอ 32 แห่ง มีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38205 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 835 คน มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งการพบกลุ่ม,แบบชั้นเรียน,แบบทางไกลและแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ล่าสุดมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เครนพัง สายสลิงขาดปลิว ดีดใส่คนงาน มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1
บทความถัดไปทช.สำรวจสัตว์ทะเลหายาก ‘โลมาหัวบาตร-โลมาอิรวดี-วาฬบรูด้า’