ม.มหาสารคาม ประกาศ ให้บุคลากรมาทำงานตามปกติ 1 มิ.ย.นี้

ม.มหาสารคาม ประกาศ ให้บุคลากรมาทำงานตามปกติ 1 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องให้คณาจารย์และบุคลากรมาปฏิบัติงานในคณะ หน่วยงาน (ฉบับที่ 9) ข้อความว่า

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศฉบับที่ 1-8 ไปแล้วนั้น จากการดำเนินตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นและจริงจัง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ลงตามลำดับ โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้

1.คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองต่อไปได้จนกว่าจะเปิดภาคการศึกษา

2. ให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมาปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารร่วมกับบุคลากร ดำเนินการตามมาตาการของมหาวิทยาลัย ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

และ 3. ให้คณาจารย์และบุคลากรติดตามข้อมูลและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ร้านสะดวกแบ่งปัน” สะพานบุญ “หนึ่ง สุริยน” เมื่อแบ่งเท่ากัน ทุกคนจะมีอย่างเท่าเทียม
บทความถัดไป“ไทยพบโควิด-19” ป่วยเพียง 1 ราย ซ้ำอยู่ในสถานกักโรคฯ