ปิด รพ.มอ.สาขา 2 หลัง ‘ไร้ผู้ป่วยโควิด’ ดูแลรักษาจนหาย กลับบ้านทุกราย

ปิด รพ.มอ.สาขา 2 หลัง ‘ไร้ผู้ป่วยโควิด’ ดูแลรักษาจนหาย กลับบ้านทุกราย

ปิดแล้วโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 หลังให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จนหายดีและส่งผู้ป่วยกลับบ้านทั้งหมดทำให้ไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยแนวโน้มสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ดีขึ้น เตรียมพร้อมองค์กรต่างๆ รับมือโควิด 19 ในเฟสต่อไป

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ภายหลังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 (Songkhla COVID – 19 Recovery Camp) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่มีอาการขาลง โดยได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีอาการดีขึ้น และอยู่ในระหว่างพักฟื้นเพื่อรอให้ปลอดเชื้อ จึงจะออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 นั้น ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และส่งตัวผู้ป่วยคนสุดท้ายกลับบ้านมาตั้งแต่ 21 พฤษภาคม นอกจากนั้นในจังหวัดสงขลาก็มีผู้ป่วยรักษาตัวโรงพยาบาลเหลือเพียง 3 คน เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งแนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดสงขลานั้นมีแนวโน้มดีขึ้นมาก

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด – 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้หายจนกลับบ้านได้ทุกราย เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเฟส 1 สู้ภัยโควิด 19 ของโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 2 สาขา คือ สงขลา และภูเก็ต

จากประสบการณ์การเปิดโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แสดงให้เห็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน นับเป็นความสำเร็จของการควบคุมโรค โควิด-19 ในเฟสแรก ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเฟสต่อไป ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และธุรกิจบริการต่าง ๆ จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค หลังการเปิดเมือง และมีการเคลื่อนย้ายประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยบริการ จึงได้อบรมให้ความรู้แก่ หน่วยงานบริการของรัฐ และเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังงหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมสงขลา-หาดใหญ่ มูลนิธิซ่งเซียเซี่ยงตึ้ง และ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จำนวน 168 คน และในวันนี้ได้ทำพิธี “ลงนามความร่วมมือการให้บริการการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน การดูแลผู้เข้าพักในโรงแรมต่างๆของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงแรมต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติภายใต้ข้อปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ได้มีการแนะนำและซักซ้อม การใช้ Application และ Platform การติดตามผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งคิดค้นโดยแพทย์และบุคลากรจาก Digital Research and Innovation Institute (DRII, PSU) และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงแนะนำระบบการส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด – 19 เป็นการบูรณาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีผู้ป่วยสะสมรวม 131 คน แยกเป็น ผู้ป่วยสะสมทั่วไป 44 รายกลุ่มดาวะห์อินโดนีเซีย 19 รายกลุ่มต่างชาติหลบหนีเข้าเมือง 65 รายและกลุ่มนักศึกษาจากซาอุดิอาระเบีย 3 ราย ซึ่งไม่ได้มีการระบาดหรือติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใด จึงทำให้ทางจังหวัดสงขลา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเห็นว่า ควรจะปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 ส่งกลับบุคลากรทั้งหมดกลับไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมตั้งแต่ 30 พฤษภาคมเป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปิยบุตร’ หวั่นมุก ‘ประวิตรยืมใช้คงรูป’ ของ ป.ป.ช. ทำลายระบบตรวจสอบนักการเมือง
บทความถัดไปในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติโครเอเชีย