ข้าราชการแห่ดูงานเกษตรปลอดสารพิษที่ไร่อรหันต์โคราช เตรียมวางแผนชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการ

ข้าราชการแห่ดูงานเกษตรปลอดสารพิษที่ไร่อรหันต์โคราช เตรียมวางแผนชีวิตก่อนเกษียณอายุราชการ

ไร่อรหันต์ บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายปา ไชยปัญหา อายุ 48 ปี ได้ใช้พื้นที่กว่า 7 ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสานไร้สารเคมีและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง โดยมีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองในแต่ละวันจำนวนมาก

นายปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์กล่าวว่า เดิมตนเองเป็นชาว อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร หลังจบการศึกษาปัจจุบันมาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งใน อ.สูงเนิน มีความตั้งใจที่จะทำเกษตรแบบผสมผสานไร้สารเคมีตามแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานบริษัทเก็บเงินซื้อที่ดินเนื้อที่กว่า 7 ไร่ สำปะหลังที่บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน ซึ่งพื้นที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นไร่มันสำปะหลังที่ชาวบ้านปลูกแล้วขาดทุนทุกปี ตนและภรรยาจึงได้ช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินแปลงนี้ทุกตารางเมตรทำการเกษตรแบบสวนกระแสหรือเกษตรแบบนอกตำรา ปลูกพืชผักหลายชนิดผสมผสาน แต่ก่อนที่จะปลูกตนจะศึกษาวิเคราะห์พืชแต่ละชนิดแล้วบริหารจัดการเรื่องดิน น้ำ ธาตุอาหารและศัตรูของพืช และที่สำคัญจะทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลา ไก่ ควบคู่ไปด้วยและตนเพาะและขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆแบ่งปันและขายสร้างรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 บาท ปัจจุบันไร่อรหันต์ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงมีประชาชนที่สนใจเดินทางมาศึกษาและเรียนรู้การทำการเกษตรแบบใหม่หัวใจพอเพียงเป็นจำนวนมาก

ด้าน ร.ต.ต.สมชาย มิ่งขวัญวัฒนะ ข้าราชการตำรวจจาก จ.ขอนแก่นที่เดินทางมาศึกษาดูงานไร่อรหันต์กับเพื่อนๆข้าราชการอีกหลายคนกล่าวว่า ตนเองสนใจการทำเกษตรแบบสวนกระแสของนายปา ไชยปัญหา และศึกษาทางคลิปวีดีโอมาก่อนจึงอยากมาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และวางแผนทำการเกษตรในพื้นที่ตนเองที่จังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ โดยความรู้ที่ได้และจะนำไปใช้คือการจะทำการเกษตรจะต้องมีความตั้งใจจริง ศึกษาวิเคราะห์ให้รู้จริงเรื่อง น้ำ ดิน พืช สัตว์ และอาหารของพืชและสัตว์ที่เราจะปลูก จะเลี้ยง ก่อนที่ลงมือทำ

พ.ท.รชตะ ขันตรี นายทหารจาก จ.นครราชสีมาหนึ่งในผู้ที่มาศึกษาดูงานไร่อรหันต์กล่าวว่า ประทับใจในรูปแบบการทำเกษตรของนายปาฯ เจ้าของไร่อรหันต์โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารพิษที่พืชแต่ละชนิดชอบก่อนที่จะลงมือปลูก ตนเองก็จะนำความรู้ไปทดลองใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านก่อนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนและจะวางแผนเพื่อทำการเกษตรในอนาคตบนพื้นที่ที่เตรียมไว้ก่อนจะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี ข้างหน้า

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon