ชาวบ้านแม่ออ ร้องสื่อหลังพบ กก.กองทุนหมู่บ้านส่อทุจริตซื้อปุ๋ยไม่โปร่งใส

ชาวบ้านแม่ออ ร้องสื่อหลังพบ กก.กองทุนหมู่บ้านส่อทุจริตซื้อปุ๋ยไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ลงพื้นที่หมู่บ้านแม่ออ หมู่ 4 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม หลังจากที่ได้รับรายงานว่า มีการจัดซื้อปุ๋ยของคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กทบ.) ไม่ โปร่งใส และคาดว่าอาจจะส่งไปในทางทุจริต ซึ่งมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของอำเภอขุนยวมบางคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้ลงพื้นที่แล้วและได้กำชับให้ประธานกองทุนหมู่บ้านและกรรมการ รวมไปถึงเหรัญญิก ให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อปุ๋ย ของคณะกรรมการกองทุน ฯ ว่ามีที่มาที่ไปและเงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณ จำนวน 2 แสนบาท จะต้องชี้แจงให้กรรมการทุกคนอย่างโปร่งใส

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ราษฎรชาวปกาเกอญอ บ้านแม่ออ หมู่ 4 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแม่ออ ฯ ได้มีการจัดงบประมาณจำนวน 200,000 บาท ทำการจัดซื้อปุ๋ยให้ชาวบ้าน แต่จากการตรวจสอบพบว่า ราคาปุ๋ย กับ จำนวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อปุ๋ย ไม่ตรงกัน เมื่อสอบถามประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็ได้รับคำตอบไม่ชัดเจน มีแต่บอกว่า เงินดังกล่าวซื้อปุ๋ยและส่วนหนึ่งได้มีการทอนให้เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 18,000 บาท ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่พอใจ และไม่เห็นด้วยกับการซื้อปุ๋ยมาแจกซึ่งสิ่งที่ต้องการคือ การจัดหาแหล่งน้ำและวางระบบน้ำประปาภูเขาให้กับชาวบ้าน เนื่องจากทุกวันนี้น้ำประปาในหมู่บ้านไม่พอใช้เนื่องจากขาดถังกักเก็บน้ำสำรอง เป็นเพียงระบบประปาที่ต่อจากลำห้วยและส่งเข้าหมู่บ้านโดยตรง ซึ่งระบบประปาดังกล่าว ได้มาจากงบประมาณขององค์กรเอกชนที่จัดสรรให้

เรื่องดังกล่าว ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่ออ หมู่ 4 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ตั้งงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ทำการจัดซื้อปุ๋ย จำนวน 228 กระสอบ แยกเป็นปุ๋ย กระสอบสีฟ้า สูตร 46-0-0 จำนวน 100 กระสอบ ราคากระสอบละ 550 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท และปุ๋ยยูเรีย กระสอบสีขาว สูตร 16-20-0 จำนวน 128 กระสอบ ราคากระสอบละ 640 บาท เป็นเงิน 81,920 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,920 บาท พบว่าเงินหายไปจำนวน 63,080 บาท เบื้องต้นจากการสอบถามไปยังคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้รับคำตอบว่า ได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและกำกับการใช้เงินกองทุน จำนวน 18,000 บาท และเงินส่วนที่เหลือทางกรรมการ ฯ ไม่ยอมตอบคำถามแต่อย่างใด

ทางราษฎรบ้านแม่ออ หมู่ 4 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบการใช้เงินกองทุนดังกล่าว ว่าโปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ รวมไปถึงการสอบสวนเรื่องการทุจริตในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว


เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon