กรมศิลป์ใช้งบ 4 ล้าน บูรณะอุโบสถวัดสามแก้ว จ.ชุมพร หลังเจอน้ำซึม-ผนังเสียหาย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักศิลปากรที่ 12 และกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร ลงพื้นที่ วัดสามแก้ว หมู่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อร่วมกันตรวจสอบและให้คำปรึกษา การบูรณะพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ โดยมี นางสาวกาญจนา สากระแสร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร นายเอกราช ชนะการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับจ้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสุขใจสงขลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

นายอรุณศักดิ์เปิดเผยว่า กรมศิลปากรร่วมกับวัดสามแก้ว โดยพระอโนมคุณมุณี (พินิจ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว ดำเนินโครงการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดสามแก้ว ซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชุมพรและของประเทศไทย และการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดสามแก้วจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.ส่วนโครงสร้างของพระอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตก ที่มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในเมืองไทย (ไม่มีหน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา เหมือนอุโบสถทั่วไป) แต่กำลังเกิดการชำรุดทรุดโทรมมาก เพราะมีการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา เนื่องจากเคยมีการเสริมผิวด้านบนของตัวอาคาร ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการแก้ไข และ 2.ส่วนจิตรกรรมฝาผนังและฝ้าเพดานภายในพระอุโบสถที่กำลังได้รับความเสียหายจากความชื้น ที่มีสาเหตุมาจากการรั่วซึมของน้ำฝน


“จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสามแก้วมีความสำคัญมาก ไม่ค่อยพบในที่อื่นๆ เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ซึ่งเป็นศิลปินราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2471) และเป็นคนเดียวกับที่วาดจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ และในพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสามแก้ว เป็นภาพเทพชุมนุมตามความเชื่อของหลายๆ ศาสนา เช่น พุทธนิกายมหายาน และพราหมณ์ ซึ่งการซ่อมแซมจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถหลังนี้ถือเป็นงานละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความประณีตมาก กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี จึงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมฝาผนังโบราณเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะซ่อมแซมให้มีสภาพเหมือนกับภาพเดิมมากที่สุด จะไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งในส่วนที่ไม่จำเป็นจริงๆ เด็ดขาด”
นายอรุณศักดิ์กล่าว

Advertisement

นายอรุณศักดิ์กล่าวว่า โครงการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดสามแก้ว ใช้งบอุดหนุนประจำปี 2563 ประมาณ 4 ล้านบาท (3,930,000 บาท) และใช้เวลาดำเนินการรวม 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-1 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และมีความมั่นคงแข็งแรง มิให้เสื่อมคุณค่าก่อนเวลาอันควร เสริมสร้างให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณสถาน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษารูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image