“ทล.” ชงสร้างสะพานข้าม-ทางลอด แก้ปัญหาจราจรแยกหัวทะเล

กรมทางหลวง ชงแก้ปัญหาจราจรทางแยกหัวทะเลโคราช โยนหินถามทางเลือกสะพานหรือทางลอด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลาจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดการประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 ถนนเพชรมาตุลา ตอนนครราชสีมา-หินโคนกับทางหลวงหมายเลข 226 ถนนราชสีมา-โชคชัย หรือทางแยกหัวทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุและปรับปรุงบริเวณทางแยกหัวทะเล สามารถรองรับการจราจรได้ทุกทิศทางรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดี และเกิดประสิทธิภาพการเดินทางในอนาคต ถือเป็นภารกิจอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง ที่มุ่งพัฒนาระบบทางหลวงให้เกิดความเชื่อมต่อการเข้าถึงและความคล่องตัวที่สมบูรณ์

นายภานุมาศ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางหลวง 224 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตัวเมือง นครราชสีมากับอำเภอที่อยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชาของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จุดเริ่มต้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีทางแยกจากถนนมิตรภาพ บริเวณทางแยกนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ โค้งลงทิศใต้ไปอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน 24 ถนนเดชอุดม-สีคิ้ว และทางหลวง 226 ทั้งนี้บริเวณทางแยกหัวทะเล สภาพทั่วไปเป็นเขตชุมชนมีร้านค้าเอกชนตั้งอยู่ตามถนนทั้งสอง ทางแยกแห่งนี้มีลักษณะเป็นสามแยกระดับพื้นบริการการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร มีปริมาณจราจรเกินขีดความสามารถระบบควบคุมสัญญาณจะรองรับได้ของกรมทางหลวง อย่างไรก็ตามการพัฒนาอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น จึงเล็งเห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษา สำรวจและออกแบบในทุกขั้นตอนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มขั้นตอนจนสิ้นสุดกระบวนการ ช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและยอมรับและสนับสนุนโครงการส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคต ส่วนจะเป็นรูปแบบสะพานข้ามทางแยกหรือทางลอดต้องรอผลการศึกษาและมติที่ประชุมให้ได้ข้อยุติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image