รองผู้ว่าฯปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามโคก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่โรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ โรงเรียนสามโคก โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก คณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ

 

สำหรับโรงเรียนสามโคก เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19  ในเรื่องของมาตรการป้องกันโดยแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจก Face Shield ให้กับนักเรียนและให้ข้อมูลและสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติแบบ new normal ดัดแปลงคูหาเลือกตั้งเก่าทำเป็นฉาก ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำความสะอาดสถานที่ ฉีดยาฆ่าเชื้อตามอาคารสถานที่ ห้องเรียนทุกห้อง พร้อมจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง จัดระเบียบการใช้ลิฟท์ การรับประทานอาหาร มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดสถานที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่กำหนด ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนทุกคน และเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม เป็นต้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image