‘เทวัญ’ ถวายเทียนพรรษา ‘วันอาสาฬหบูชา’ สืบสานพุทธประเพณีร่วมกับชาวโคราช

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ทำกิจกรรม “เข้าพรรษา ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา” ด้วยการถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจเข้าร่วม

เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและพุทธประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และภาคส่วนต่างๆ ได้กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาจากระดับท้องถิ่นให้ยั่งยืน ถูกต้องตามหลักศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการทำบุญ¬ตักบาตร หล่อเทียน เวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญ¬จิตภาวนา หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่คนรุ่นหลัง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image