ผบ.พล.ร.11 ตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาอังกฤษ กำลังพล เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทางทหาร สหรัฐ

“ผบ.พล.ร.11” ตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาอังกฤษ กำลังพล เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทางทหาร สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ พล.ร.11 พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาอังกฤษกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และ นายประทวน พล.ร.11 เพื่อเตรียมการคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหาร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี งบประมาณ 63 (กรณีเร่งด่วน)

ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่ส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับพัฒนาขีดความสามารถภาษาอังกฤษ และเตรียมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารในต่างประเทศ

สำหรับในปี งป.63 นี้ กองทัพบกไทย ได้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) กับ กองทัพบกสหรัฐฯ ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการฝึกผสมและการฝึกอบรมของหน่วยยานเกราะ Stryker อาทิเช่น การฝึกผสมรหัสการฝึก Hanuman Gardian การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้นนายพันเหล่ากำลังรบและเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ หลักสูตร Stryker Leader Course หลักสูตร Stryker System Maintainer หลักสูตร Stryker Master Gunnery และโครงการแลกเปลี่ยน น.สัญญาบัตร กับหน่วยยานเกราะ Stryker ทบ.สหรัฐฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพลให้แก่ พล.ร.11

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon