ชาวจันทบุรี 1.3 พันคน ป่วย ‘ชิคุนกุนยา’ อันดับ 1 ของประเทศ ผู้สูงอายุ-เบาหวาน กลุ่มเสี่ยง

ชิคุนกุนยา

ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ จันทบุรี พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา เตรียมรณรงค์ครั้งใหญ่ พร้อมประกาศสงครามปราบยุงลาย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี

โดยครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่สำคัญคือเรื่อง ผลการดำเนินงานคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มในพื้นที่ จ.จันทบุรี แต่อย่างไรก็ตามในด้านการเฝ้าระวัง ยังคงเข้มข้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้การ์ดตก

ขณะที่ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี เป็นห่วงสถานการณ์โรคชิคุนกุนยา และไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.จันทบุรี ที่มีสถิติพบอัตราการป่วย มากขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยพบผู้ป่วยรวมแล้วกว่า 1,300 คน โดยกระจายการแพร่เชื้อรวมทั้ง 10 อำเภอ

และสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ถ้าผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ รวมทั้งพาหะที่นำโรค คือยุงลาย สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออก

หากผู้ป่วยรับเชื้อไข้เลือดออกยิ่งเสี่ยงวิกฤตมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนใน จ.จันทบุรี ต้องเร่งรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออก กำชับเน้นย้ำให้ประชาชนต้องตระหนักและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเอง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค

โดย จ.จันทบุรี กำหนดรณรงค์ ประกาศสงครามกำจัดลูกน้ำยุงลายในวันที่ 14 กรกฎาคม พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้องถิ่นทุกที่ ด้าน รพ.สต. อสม. และประชาชนเร่งรณรงค์ป้องกันและปราบปรามโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออกให้หมดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon