มทร.อีสาน จับมือ บ.เพียร์สัน พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมส่งคนไทยศึกษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมแคนา 1-2 มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้ให้การต้อนรับ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป และคณะเจ้าหน้าที่กรมยุโรป ในการเดินทางเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นความร่วมมือกับบริษัท Pearson ของสหราชอาณาจักร ในการนำหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากร ตามมาตรฐาน Business and Technology Education Council (BTEC) พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน อีกด้วย


โดยดร.สรจักร กล่าวว่า สำหรับการหารือในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเสนอถึงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับต่างประเทศ ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมในระดับสากล อาทิ ร่วมมือกับ บ.Pearson สหราชอาณาจักร จัดทำหลักสูตร Btec, หลักสูตร Meister มาตรฐานเยอรมัน, หลักสูตรด้านอากาศยาน มาตรฐาน EASA เนเธอร์แลนด์ รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฮังการี โดยในบางหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนแล้วในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่งคาดว่าในปีการศึกษา 2564 พร้อมเปิดครบทุกหลักสูตรอย่างแน่นอน

“นอกจากนี้การทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนที่จะทำความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศด้วยกัน เพื่อขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะ Up Skill หรือ Re Skill สู่การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป” ดร.สรจักร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image