‘ประภัตร’ ปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ พร้อมมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้เกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี ปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ พร้อมมอบโคในโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งข้าราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติ ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 และ 20 ก.ค.2563 มีพื้นที่เป้าหมาย 10 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ อ.เดิมบางนางบวช อ.อู่ทอง อ.สามชุก อ.หนองหญ้าไซ อ.สองพี่น้อง และ อ.ด่านช้าง คาดว่าจะมีประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 2,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินงานประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ

“นอกจากนี้ มีการปล่อยขบวนรถปศุสัตว์เคลื่อนที่ เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่ และมีพิธีมอบโค จำนวน 69 ตัว ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ลดรายจ่าย ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon