เปิดแลนด์มาร์คใหม่เมืองเทพา โชว์สตรีทอาร์ต 11 จุด “เล่าเรื่องดีๆที่บ้านฉัน” ผลงานศิลปิน-เยาวชนชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ลานวัฒนธรรม อ.เทพา จ.สงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานส่งมอบภาพ Street Art ตามกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความภาคภูมิใจ สำนึกรักษ์ถิ่นเกิด แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งใช้ศิลปะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเยาวชนที่รักงานศิลปะได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้ ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวด

นางทัศนีย์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่และศิลปินจิตอาสาได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของอำเภอเทพา สู่งานศิลปะบนฝาผนังและวัสดุต่างๆ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพาไปสู่สายตาบุคคลภายนอก ในช่วงระยะเวลา 4 วัน คณะศิลปินและเยาวชนสามารถรังสรรค์ผลงานได้ถึง 11 ชิ้นงาน โดยในอนาคตอำเภอเทพา จะมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชื่นชมผลงาน ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความคงทน และเป็นการเปิดมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ความมั่นคงของจังหวัดสงขลา จึงเลือกอำเภอเทพาเป็นพื้นที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเทพา นายกเทศมนตรีตำบลเทพา ผู้บริหารสถานศึกษา ชาวอำเภอเทพาเป็นอย่างดี ที่สำคัญ คือ คณะศิลปินเครือข่ายอิสระภาคใต้ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การอบรมเทคนิคการเขียนภาพ Street Art และการฝึกภาคปฏิบัติ การเขียนภาพ Street Art บนฝาผนัง และวัตถุอื่น ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะเวลา 4 วัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 11 ชิ้น ซึ่งจะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเทพา และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลเทพา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon