แรงงานพม่านับแสนจ่อชายแดนแม่สอด รอคลายล็อคเฟส 6 “ตาก”คัดกรอง-ตรวจเชื้อได้แค่วันละ 30 คน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก นายศุภภิมิตร เปารีก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก , จัดหางานจังหวัดตาก หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาลแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


ฝ่ายจัดหางานจังหวัดตากแจ้งในที่ประชุมว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาที่จะเข้ามาทางด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด- เมียวดี)ทั้งหมดกว่า 1 แสนคน คือ ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานเดิมตามเอ็มโอยู.มีใบอนุญาตทำงานที่กลับไปในช่วงสงกรานต์ และโควิด-19 จำนวน 69,000 คน และส่วนที่ 2 แรงงานใหม่กว่า 42,000 คน ขณะที่ภาคเอกชนเสนอเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ต้องการให้ผู้ประกอบการ กับ ลูกจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการกักกันระยะเวลา 14 วัน


นายศุภภิมิตร กล่าวว่า ต้องทราบความชัดเจนก่อนว่าแรงงานที่เข้ามามีขั้นตอน ความพร้อมอย่างไรตั้งแต่ฝั่งเมียนมาเข้ามาหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา เขตไทย ที่สำคัญ คือ สถานที่กักกันจะทำอย่างไร หากมากกว่าวันละ 300 คน จะทำอย่างไร ต้องมีความชัดเจนทุกขั้นต้น เมื่อเกินศักยภาคต้องแจ้งส่วนกลาง แต่ในเบื้องต้นจะนำร่องก่อน 30 คน

นพ.รเมศ กล่าวว่า การคัดกรองนั้น เท่าที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขสามารถคัดกรองโรค และรู้ผลได้ภายใน 1 วัน จะดำเนินการได้วันละ 30 – 50 คน ถ้ามากกว่านี้ต้องอาศัยจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถมีเครื่องตรวจ และทราบผลในวันเดียวได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ส่วนสถานที่กักกันจะเป็นสถานประกอบการ โรงแรม ที่เกี่ยวข้องกับการกักกันของรัฐ ซึ่งทางเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image